Użytkownik Giude Ge Ansi

Użytkownik Guide Ge ANSI jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi, które służą do tworzenia i edycji kodów w języku ANSI C. Jest to zaawansowany edytor, który zawiera wiele funkcji i narzędzi, które mogą znacząco ułatwić tworzenie kodów. Użytkownik Guide Ge ANSI zawiera także szereg przydatnych funkcji, takich jak wbudowana pomoc techniczna, narzędzia do porównywania plików i skryptów do automatyzacji procesu tworzenia kodu. Jest to doskonałe narzędzie dla programistów, którzy chcą tworzyć wysokiej jakości kody ANSI C.

Ostatnia aktualizacja: Użytkownik Giude Ge Ansi

Zarządzanie listą użytkowników, którzy mają dostęp do Twojego konta Analytics.

Usunięcie użytkowników i grup użytkowników nie powoduje usunięcia informacji umożliwiających identyfikację. Więcej informacji o usuwaniu danych.

Użytkowników można dodawać na poziomie konta, usługi lub widoku. Poziom, na którym dodasz użytkownika, określa jego początkowy dostęp. Jeśli np. dodasz użytkownika na poziomie konta, będzie miał on też dostęp do wszystkich usług i widoków na tym koncie z takim samym zestawem uprawnień. Jeśli dodasz użytkownika na poziomie widoku, będzie on miał dostęp tylko do tego widoku z przyznanymi mu przez Ciebie uprawnieniami. Poziom dostępu i uprawnienia użytkownika możesz w każdej chwili zmienić. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Użytkownicy są identyfikowani po ich adresach e-mail. Możesz dodawać tylko użytkowników, których adresy e-mail są zarejestrowane na kontach Google.

Aby dodawać lub modyfikować użytkowników, musisz mieć rolę administratora na poziomie konta, usługi lub widoku danych. Użytkowników możesz dodawać lub modyfikować na każdym poziomie, do którego masz uprawnienia.

Aby usuwać użytkowników, musisz mieć rolę administratora na poziomie konta. Użytkowników możesz usuwać tylko na poziomie konta. Każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może usunąć dowolnego innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli jesteś ostatnim użytkownikiem, który ma rolę administratora, nie możesz usunąć własnego konta użytkownika.

Tematy w tym artykule:

 • Dodawanie kont użytkowników
 • Edytowanie użytkowników
 • Usuwanie kont użytkowników
 • Tworzenie grup użytkowników
 • Dodawanie użytkowników do grupy
 • Edytowanie grup użytkowników

Przeszukaj listę użytkowników lub kliknij  > Dodaj filtr, by przefiltrować listę nazw użytkowników, adresów e-mail, administratorów organizacji, grup użytkowników, uprawnień lub naruszeń zasad.

Dodawanie kont użytkowników

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika do konta/usługi/widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz dodać użytkownika na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Na liście Uprawnienia dotyczące konta kliknij kolejno +Dodaj użytkowników.
 5. Wpisz adres e-mail konta Google użytkownika.
 6. Wybierz Powiadom nowych użytkowników e-mailem, by wysłać wiadomość do użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 8. Kliknij Dodaj.

Edytowanie użytkowników

Możesz edytować uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. użytkownik ma rolę przeglądającego tylko w jednym widoku danych, możesz mu później przyznać dodatkowo rolę edytującego też tylko w tym widoku danych. Możesz mu również przyznać rolę edytującego na poziomie usługi, dzięki czemu zyska rolę edytującego w każdym widoku danych w tej usłudze.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz mu przyznać mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. przypiszesz użytkownikowi rolę edytującego na poziomie konta, zyska on też w ten sposób rolę edytującego na poziomie usługi i widoku danych. Nie możesz mu odebrać tej roli ani na poziomie usługi, ani na poziomie widoku danych. I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi rolę edytującego na poziomie widoku danych i nie przypisywać mu żadnych uprawnień na poziomie usługi ani konta. Dowiedz się więcej o dostępie.

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 • .
 • W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 • Użyj pola wyszukiwania u góry listy, aby znaleźć właściwego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail. com lub jankowalski).
 • Kliknij nazwę użytkownika i dodaj lub usuń uprawnienia.
 • Kliknij Zapisz.
 • Usuwanie kont użytkowników

  Aby usunąć konta użytkownika:

 • Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto.
 • W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” kliknij Zarządzanie dostępem.
 • Zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij USUŃ.
 • Tworzenie grup użytkowników

  Możesz tworzyć grupy użytkowników z uprawnieniami do konta Analytics.

  Aby można było utworzyć grupę użytkowników, Twoje konto Analytics musi należeć do organizacji. Jeśli Twoje konto nie należy do organizacji, Google Analytics przeprowadzi Cię przez proces tworzenia pierwszej grupy użytkowników i połączenia konta z organizacją.

  Więcej informacji o grupach użytkowników

  Aby utworzyć grupę użytkowników:

 • W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz dodać grupę na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 • Na liście użytkowników kliknij kolejno +Dodawanie grup użytkowników.
 • Kliknij Dodaj grupę.
 • Kliknij +, wpisz nazwę i opis grupy, a potem kliknij UTWÓRZ.
 • Wybierz odpowiednie uprawnienia i kliknij DODAJ. com/analytics/answer/2884495">zarządzaniu dostępem.
 • Gdy utworzysz grupę, pojawi się ona na liście użytkowników na koncie Analytics i w Twojej organizacji.

  Grupa ma uprawnienia na takim poziomie w hierarchii Analytics, na jakim została utworzona. Jeśli na przykład utworzysz grupę na poziomie widoku, wtedy będzie miała uprawnienia tylko na poziomie tego widoku. Jeśli utworzysz grupę na poziomie usługi, będzie miała uprawnienia do tej usługi oraz wszystkich jej widoków. Jeśli utworzysz grupę na poziomie konta, będzie miała uprawnienia do wszystkich usług i widoków. Więcej informacji o dodawaniu uprawnień na innych poziomach hierarchii Analytics znajdziesz poniżej, w sekcji Edytowanie grup użytkowników.

  Dodawanie użytkowników do grupy

  Aby dodać użytkowników do grupy:

 • Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 • W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 • Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiednią grupę użytkowników. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 • W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij , a następnie kliknij Wyświetl szczegóły dotyczące grupy w tej organizacji.
 • Kliknij kolejno Członkowie+.
 • Wpisz adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 • Jeśli chcesz dodać do tej grupy inne grupy, kliknij DODAJ GRUPĘ.
 • Gdy dodasz już wszystkich użytkowników i grupy, kliknij DODAJ.
 • Zamknij panel Członkowie i panel grupy.
 • Dodawanie grupy użytkowników na poziomie hierarchii Analytics

  Gdy utworzysz grupę, możesz dodać ją do dowolnego poziomu hierarchii Analytics, by zapewnić wszystkim użytkownikom w grupie uprawnienia na tym poziomie.

 • Kliknij DODAJ GRUPĘ.
 • Wybierz grupę, którą chcesz dodać, i kliknij GOTOWE.
 • Edytowanie grup użytkowników

  Gdy już utworzysz grupę, możesz dodawać do niej lub usuwać z niej użytkowników, grupy i uprawnienia. Możesz też dodawać tę grupę do innych grup.

  Aby edytować grupę użytkowników:

 • Użyj pola wyszukiwania u góry listy, aby znaleźć właściwą grupę użytkowników.
 • Aby dodać użytkowników lub grupy użytkowników, kliknij kolejno Członkowie+. Po dodaniu członków kliknij DODAJ.
 • Aby dodać grupę do innych grup, kliknij kolejno Członkostwo w grupach+. Po wybraniu grup kliknij GOTOWE.
 • Aby nadać grupie uprawnienia na innych poziomach hierarchii Analytics (usługi, widoki):
 • Kliknij Analytics.
 • Rozwiń hierarchię i kliknij  dla każdego poziomu, na którym chcesz zmodyfikować uprawnienia.
 • Wybierz uprawnienia, które chcesz dodać, i kliknij ZAPISZ.
 • Użyj tej samej procedury, by usunąć użytkowników z grupy, usunąć grupę z innych grup lub zmodyfikować uprawnienia.

  Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  ​Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień jest możliwe jedynie z poziomu użytkownika typu administrator, więc przed próbą dodania nowego lub usunięcia istniejącego, należy:

  1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę https://konto. pl, wpisać dane do logowania i kliknąć Zaloguj się.


  2​. Upewnić się, że wybrana jest dobra firma, jeśli nie to należy Zmienić firmę, następnie przejść do modułu Użytkownicy i kliknąć Dodaj użytkownika.


  2. Wpisać Adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny i który zostanie przypisany do nowego użytkownika, w sekcji Uprawnienia w firmie zaznaczyć Administrator firmy oraz ustalić, czy użytkownik ma posiadać również Uprawnienia administratora globalnego, następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj użytkownika.

  UWAGA!  Dodanie nowego użytkownika z uprawnieniami administratora umożliwi mu pełny dostęp do wszystkich funkcji serwisu Konto InsERT, m. in. odłączenie innych użytkowników, usunięcie licencji, zmiana loginu i hasła do konta itp.
   

  Zostanie wyświetlone potwierdzenie wysłania zaproszenia. 


  W celu przyjęcia zaproszenia należy:

  1. Otworzyć mail wysłany o nazwie [InsERT] Zaproszenie do korzystania z udostępnionych usług i aplikacji, kliknąć przycisk Akceptuj zaproszenie. Jeżeli przycisk nie będzie działał lub będzie niewidoczny, należy kliknąć link poniżej lub skopiować go i wkleić do przeglądarki. media/e-pomoc/Zdjecia/2119/v2/4s. png"/> 

  2. Zalogować się do Konta InSERT, do którego mają zostać nadane uprawnienia lub Utworzyć nowe konto.


  Zalogować się do Konta InsERT.
  Zostanie wyświetlone potwierdzenie przyjęcia zaproszenia.

  Po zakończeniu wszystkich czy​nności nowy użytkownik będzie widoczny w menu Użytkownicy strony głównej serwisu Konto InsERT i będzie mógł zalogować się na nie.

  Aby usunąć użytkownika, należy:

  1. Przy użytkowniku kliknąć trzy kropki, następnie Odłącz. media/e-pomoc/Zdjecia/2119/v2/8s. png"/> 

  2. Zapoznać się z informacją dotyczącą odłączenia użytkownika. Aby potwierdzić wyko​nanie akcji, należy kliknąć Odłącz użytkownika. media/e-pomoc/Zdjecia/2119/v2/9s. png"/>

  • Pomoc ifirma
  • Konfiguracja
  • Konfiguracja użytkowników konta

  w Konfiguracja

  Użytkownicy

  UŻYTKOWNICY – w części Twoje dane widoczne są dane głównego Użytkownika serwisu ifirma. pl.
  Zmiany danych dokonujemy przez edytuj dane, gdzie można dokonać zmiany danych dotyczących głównego Użytkownika serwisu (przedsiębiorcy).


  Dane użytkownika
  W polu E-mail widoczny jest podany e-mail przy zakładaniu konta w serwisie.

  WAŻNE!
  Wprowadzony e-mail przy zakładaniu konta w polu Email w razie np. błędu, zmiany domeny itp. można zmienić na inny lub nowy, co umożliwi przesyłanie linku do odzyskiwania hasła do konta na poprawny e-mail.

  W sytuacji gdy e-mail Użytkownika ulegnie zmianie, można dokonać zmiany e-maila w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy w wierszu Dane kontaktowe w polu Adres e-mail.

  W polu Login widoczny jest podany login przy zakładaniu konta w serwisie.
  Jeżeli e-mail jest pierwszy raz używany w serwisie to loginem staje się adres e-mail, natomiast w przypadku gdy adres e-mail jest już użyty wówczas należy podać inny login niż adres e-mail.

  Ważne informacje dotyczące loginu:
  W serwisie ifirma. pl możliwe jest dokonanie zmiany loginu do konta Użytkownika. Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy podczas rejestracji konta Użytkownik wskaże adres e-mail, który jest jednocześnie jego loginem, a po czasie utracił do niego dostęp. Użytkownik może wprowadzić nowy/inny login na koncie w sytuacji, gdy np. dokonał wprowadzenia błędnego adresu e-mail, w którym doszło do literówki.

  Więcej o tym jak zmienić login do konta przeczytasz tutaj.

  W polu Hasło i Powtórzenie Hasła Użytkownik serwisu uzupełnia dane, jeżeli dokonuje zmiany hasła na inne. Jest to zabezpieczenie serwisu ifirma.
  Należy wtedy pamiętać, że przy kolejnym logowaniu na konto trzeba użyć już nowego hasła, które zostało wprowadzone przy zmianach np. hasła lub loginu.

  Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymanie e-maili od serwisu ifirma. pl zaznaczając checkbox zgoda na otrzymywanie e-maili od serwisu ifirma.


  W sytuacji gdy na koncie będzie tylko jeden Użytkownik z uprawnieniami super konta, to nie będzie można wprowadzić daty do dla jedynego aktywnego super konta.
  Jeśli na koncie będzie dwóch Użytkowników z uprawnieniami super konta, to będzie możliwość wprowadzenia daty do w polu Konto aktywne. Wprowadzenie daty zakończenia aktywacji danego Użytkownika uniemożliwi zalogowanie się do serwisu przez Użytkownika, dla którego nadano datę końca uprawnień.

  Dane dodatkowe
  W tej części widać:

 • Imię i Nazwisko danego Użytkownika, które wyświetlają się również na wystawianej fakturze/rachunku jako Osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT po zaznaczeniu checkboxa Podpis wystawcy,
 • Widok listy przychodów (widoczny tylko na kontach czynnego płatnika VAT) – gdzie mamy do wyboru dwie opcje: Widok podstawowy oraz Obowiązek podatkowy.

  Wybierając Widok podstawowy w zakładce Faktury ➡ Lista faktur Użytkownik widzi pole z Datą sprzedaży wystawionego dokumentu, natomiast po wybraniu opcji Obowiązek podatkowy w zakładce Faktury ➡ Lista faktur wyświetlany jest miesiąc obowiązku podatkowego dla danej sprzedaży.

 • Domyślna seria numeracji (faktury) – Użytkownik może wybrać jakiej serii numeracji będzie wystawiał faktury: domyślnej rocznej, domyślnej miesięcznej lub we własnej serii.
 • Domyślna seria numeracji (proformy) – Użytkownik może wybrać w jakiej serii numeracji będzie wystawiał faktury proforma: domyślnej rocznej, domyślnej miesięcznej lub własnej.
 • Domyślna seria numeracji (VAT marża) – Użytkownik może wybrać w jakiej serii numeracji będzie wystawiał faktury proforma: domyślnej rocznej, domyślnej miesięcznej lub własnej.
 • Hasło i metoda logowania
  Główny Użytkownik dokonuje zmiany hasła poprzez wybranie opcji zmień w linijce Hasło.


  Po wybraniu opcji zmień poniżej serwis udostępnia opcję Zmiana hasła. pl/wp-content/uploads/2020/05/4. png" alt="" width="1015" height="236" srcset="https://pomoc. png 1015w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/4-300x70. pl/wp-content/uploads/2020/05/4-768x179. png 768w" sizes="(max-width: 1015px) 100vw, 1015px"/>

  Weryfikacja dwuetapowa (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) służy dodatkowemu zabezpieczeniu konta. Po jej włączeniu, do logowania potrzebne będzie hasło oraz dodatkowy kod weryfikacyjny. pl/wp-content/uploads/2020/05/5. png" alt="" width="1073" height="378" srcset="https://pomoc. png 1073w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/5-300x106. pl/wp-content/uploads/2020/05/5-1024x361. pl/wp-content/uploads/2020/05/5-768x271. png 768w" sizes="(max-width: 1073px) 100vw, 1073px"/>

  Logowanie przez serwisy społecznościowe – w tym miejscu można połączyć jak i odłączyć się od serwisu społecznościowego:

 • Facebook wybieramy opcję połącz z facebook/odłącz,
 • Google wybieramy opcję połącz z google/odłącz.

 • Jeśli Użytkownik połączy się przez jeden z serwisów społecznościowych: google lub facebook wtedy w edycji Użytkownika pojawi się dodatkowe pole: sposób logowania gdzie można wybrać odpowiednią opcję:

 • Login i hasło lub profil społecznościowy,
 • Tylko login i hasło,
 • Tylko profile społecznościowe.
 • W części użytkownicy – w tym miejscu główny Użytkownik w celu bezpieczeństwa może dla innych osób korzystających z serwisu (np. pracowników) dodać nowego użytkownika. Opcja ta umożliwia sprawdzenie, który z użytkowników logował się i jakie czynności zostały wykonane na koncie.

  Dodając nowego Użytkownika można użyć tego samego e-maila, który jest używany przez głównego Użytkownika serwisu lub użyć nowego e-maila, natomiast login musi być już unikalny dla nowego Użytkownika.

  W serwisie ifirma. pl nie ma ograniczeń co do ilości dodawanych Użytkowników oraz ilości pracujących Użytkowników w tym samym czasie.
  Jedyną rzeczą, na którą Użytkownicy powinni uważać podczas wspólnej pracy na koncie, to praca w tym samym miesiącu księgowym.

  Jeżeli przy dodawaniu nowego Użytkownika zostanie popełniony błąd np. literówka przy dodawaniu loginu, który może być również mailem możemy dokonać zmiany loginu lub maila poprzez edycję i wybranie opcji Zmień login użytkownika.

  Więcej informacji odnośnie zmiany loginu na koncie dostępne jest

  Nowy użytkownik (uzupełniamy dane):

 • E-mail,
 • Login,
 • Hasło,
 • Ważne!
  Pole Konto aktywne do uzupełniamy tylko w sytuacji kiedy Użytkownik nie ma mieć już dostępu do konta.

 • Zaznaczenie checkboxa Zgoda na otrzymywanie e-maili od serwisu ifirma. pl oznacza, że Użytkownik na podany e-mail będzie otrzymywał informacje reklamowe dotyczące serwisu ifirma. pl,
 • Zaznaczenie checkboxa Użytkownik posiada uprawnienia super konta umożliwia Użytkownikowi nieograniczony wgląd do wszystkich zakładek serwisu ifirma. pl w takim samym stopniu co główny Użytkownik.
 • Dane dodatkowe

 • tu podajemy Imię i Nazwisko osoby, która ma się pojawiać na fakturach jako osoba upoważniona do wystawiania faktur i zaznaczamy checkbox Podpis wystawcy.
 • Jeśli nie podamy Imienia i Nazwiska oraz nie zaznaczymy checkboxa Podpis wystawcy w danych dodatkowych użytkownika, to na wystawianych fakturach sprzedaży będzie widoczne Imię i Nazwisko przedsiębiorcy czyli głównego Użytkownika.
  W sytuacji gdy podamy Imię i nazwisko innego użytkownika oraz zaznaczymy checkbox Podpis wystawcy wtedy na wystawianych fakturach sprzedaży będzie widoczne Imię i Nazwisko podane w danych użytkownika.

 • Widok listy przychodów (widoczny tylko na kontach czynnego płatnika VAT) – gdzie mamy do wyboru dwie opcje: Widok podstawowy oraz Obowiązek podatkowy.
  Wybierając Widok podstawowy w zakładce Faktury ➡ Lista faktur użytkownik widzi pole z Datą sprzedaży wystawionego dokumentu, natomiast po wybraniu opcji Obowiązek podatkowy w zakładce Faktury ➡ Lista faktur wyświetlany jest miesiąc obowiązku podatkowego dla danej sprzedaży.
 • Domyślna seria numeracji (faktur) wybieramy z listy domyślną serię numeracji w jakiej będą wystawiane faktury przez nowego użytkownika lub pozostawiamy (wybierz), jeżeli formularz dotyczy głównego użytkownika,
 • Domyślna seria numeracji (proformy) – użytkownik może wybrać w jakiej serii numeracji będzie wystawiał faktury proforma: domyślnej rocznej, domyślnej miesięcznej lub dodanej własnej,
 • Domyślna seria numeracji (VAT marża) – użytkownik może wybrać w jakiej serii numeracji będzie wystawiał faktury proforma: domyślnej rocznej, domyślnej miesięcznej lub dodanej własnej,
 • Uprawnienia (np. dla nowego użytkownika)

 • zaznaczenie checkboxa Przychody oznacza, że dany Użytkownik, będzie miał wgląd oraz możliwość dodawania i edycji wszystkich przychodów na koncie a przy wybraniu przez Użytkownika np. opcji Dodawanie i edycja przychodów oznacza, że będzie widział tylko wystawione przez siebie faktury. pl/wp-content/uploads/2020/05/7. png" alt="" width="456" height="276" srcset="https://pomoc. png 456w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/7-300x182. png 300w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px"/>
 • zaznaczenie checkboxa Wydatki oznacza, że Użytkownik ma wgląd oraz możliwość dodawania i edycji wszystkich wydatków lub może wybrać tylko jedną opcję np. Dodawanie i edycja wydatków. pl/wp-content/uploads/2020/05/8. png" alt="" width="396" height="134" srcset="https://pomoc. png 396w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/8-300x102. png 300w" sizes="(max-width: 396px) 100vw, 396px"/>
 • zaznaczenie checkboxa Konfiguracja oznacza, że Użytkownik będzie miał możliwość dokonywania zmiany miesiąca księgowego.
 • Ważne!
  Wybierając powyższą opcję Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu.


 • zaznaczenie checkboxa CRM oznacza, że Użytkownik ma dostęp do dodawania i edycji dokumentów w tym projektów oraz dostęp do raportów i windykacji. Użytkownik dodatkowo ma możliwość dać uprawnienia tylko do wybranych opcji CRM. pl/wp-content/uploads/2020/05/10. png" alt="" width="457" height="364" srcset="https://pomoc. png 457w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/10-300x239. png 300w" sizes="(max-width: 457px) 100vw, 457px"/>

  Udzielenie uprawnień do wybranych opcji Dodawanie i edycja projektów oraz Dostęp do raportów umożliwia wgląd tylko do tej dokumentacji, natomiast ograniczy wgląd do pozostałych opcji.

 • zaznaczenie pola Kadry oznacza, że Użytkownik ma dostęp do pracowników, deklaracji i zobowiązań lub może wybrać tylko jedną opcję dostępu. pl/wp-content/uploads/2020/05/11. png" alt="" width="328" height="119" srcset="https://pomoc. png 328w, https://pomoc. pl/wp-content/uploads/2020/05/11-300x109. png 300w" sizes="(max-width: 328px) 100vw, 328px"/>

  Autor: Marzena Łukasik – ifirma. pl

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Powiązane artykuły

 • Użytkownik Giude Ge Ansi

  Bezpośredni link do pobrania Użytkownik Giude Ge Ansi

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Użytkownik Giude Ge Ansi