Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g

Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g jest kompleksowym zestawem zasad i instrukcji dotyczących modernizacji i konserwacji popularnych telefonów IP Cisco 7940g i 7960g. W podręczniku znajdują się informacje na temat instalacji, konfiguracji i utrzymywania tych urządzeń, w tym instalacji oprogramowania, konfiguracji sieci, konfiguracji konta użytkownika i przeglądania systemu. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące diagnozowania i usuwania problemów występujących w tych urządzeniach. Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g jest przydatnym narzędziem dla administratorów sieci, którzy chcą zapewnić swoim klientom najlepszą jakość usług.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g

 • FirmaO nas
 • ReferencjeAktualnościKarieraElektroniczny obieg dokumentów
ProduktyCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS Compact - podwieszane Centrale kompaktowe TOP VENTUS Compact z pompa ciepła VENTUS Compact - stojące VENTUS VENTUS PRO VENTUS N-TYPE Węzły pompowe VOLCANO
 • WING PROWING
 • Program doboruClimaCADEH CADVTS BIMDo pobraniaCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneNagrzewnice wodneKurtyny powietrznePliki firmyREVIT BIMMateriały dodatkoweSerwisKontakt

  Excellence in simplicity

  Podręcznik obsługi telefonu

  Telefon IP Cisco 7960G i 7940G
  dla systemu Cisco CallManager
  Zawiera Licencję i gwarancję

  Siedziba firmy
  Cisco Systems, Inc.
  170 West Tasman Drive
  San Jose, CA 95134-1706
  USA
  http://www. cisco. com
  Tel. : +1 408 526-4000
  +1 800 553-NETS (6387)
  Faks: +1 408 526-4100

  Wykonaj następujące
  czynności...

  Naciśnij klawisz Edycja, a
  następnie klawisz & lt; & lt; lub & gt; & gt;,
  aby przesunąć kursor lub
  skasować cyfry.

  Wybierz opcję
  & gt;
  Firmowa książka telefoniczna.
  Wprowadź kilka pierwszych liter i
  naciśnij klawisz Szukaj.
  Następnie przewiń do
  odpowiedniej pozycji i podnieś
  słuchawkę.

  dokonać edycji
  numeru w
  dzienniku
  połączeń

  wybrać numer z
  firmowej książki
  telefonicznej

  Naciśnij klawisz NowePoł.
  Pierwotne połączenie jest
  automatycznie zawieszane.

  OL-6633-02

  Copyright (C) 2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cisco, Cisco
  IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami
  handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach
  Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki
  towarowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są
  własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki
  między firmą Cisco i inną firmą. (0501R)

  nawiązać
  połączenie, gdy
  aktywne jest inne
  połączenie

  zadzwonić,
  Naciśnij klawisz NowePoł i
  używając układu wprowadź numer. Lub naciśnij
  głośnomówiącego klawisz
  przed lub po
  wybraniu, powtórzeniu lub
  szybkim wybraniu numeru.

  Przewiń do pozycji w dzienniku
  połączeń, dokonaj edycji numeru
  (jeśli jest to konieczne) i podnieś
  zainicjować
  połączenie przy
  użyciu dziennika
  przejrzeć dzienniki Wybierz kolejno opcje
  połączeń
  & gt; Połączenia nieodebrane,
  Połączenia odebrane, lub
  Połączenia wybierane.

  ponownie wybrać Naciśnij klawisz Powtórz.
  ostatnio wybrany
  numer

  Aby...

  Wyświetlanie i nawiązywanie
  Nawiązywanie połączeń
  konferencyjnych

  Korzystanie z funkcji
  przekierowywania połączeń

  Przekazywanie połączenia

  Definicje klawiszy

  Definicje klawiszy programowych

  Telefon IP Cisco 7960G i
  7940G

  Skrócona instrukcja obsługi

  Anulowanie czynności lub
  zakończenie bez stosowania zmian

  Odświeżanie zawartości i pobieranie
  najnowszych informacji

  Przywracanie ustawień (w tym
  głośności) do oryginalnych wartości
  fabrycznych

  Dołącz

  Domyślny

  Edycja numeru w dzienniku połączeń

  Połączenie kilku połączeń na jednej
  linii w celu utworzenia połączenia
  konferencyjnego

  cWtrąć

  Odbieranie połączenia

  Przywrócenie ustawień (w tym
  głośności) do poprzednio zapisanych
  wartości
  Zapisanie połączenia przy użyciu
  funkcji Parkuj połączenie

  Powtórz

  Udostępnienie/zabronienie dostępu
  do informacji lub wtrącania się do
  połączeń na linii wspólnej

  Ponowne wybieranie ostatnio
  wybranego numeru

  Połącz

  Prywatne

  Połączenie z wprowadzonym
  numerem telefonu

  Parkuj

  Odtwórz

  Abonent jest powiadamiany,
  gdy zajęty numer jest już dostępny.

  Odbierz
  Oddzwoń

  Utworzenie konferencji typu MostKnf
  Nawiązanie nowego połączenia

  ListaK

  NowePoł

  Wyświetlenie uczestników
  konferencji

  Konfer

  MostKnf

  Utworzenie połączenia
  Edycja

  Dołączanie do połączenia na linii
  wspólnej i utworzenie konferencję

  Anuluj

  Aktual.

  Definicje klawiszy
  programowych

  Odebranie połączenia z innego
  numeru wewnętrznego należącego do
  grupy

  Skonfigurowanie/anulowanie
  Przekazanie połączenia

  Odebranie połączenia z innego
  numeru wewnętrznego poza grupą

  Połączenie dwóch rozmów

  Przesyłanie problemów z
  połączeniem do administratora
  systemu

  Rozłączenie bieżącego połączenia

  Wybieranie numeru przy użyciu
  numeru szybkiego wybierania

  Wyszukiwanie pozycji w książce
  Usuwanie znaków z prawej strony
  kursora podczas korzystania z funkcji
  Usunięcie uczestnika konferencji

  Usunięcie uczestnika ostatnio
  dołączonego do konferencji

  Wyświetlenie dodatkowych klawiszy
  Dodawanie się do połączenia na linii
  wspólnej

  Wybór elementu na ekranie

  Usuwanie pozycji lub ustawień

  Powrót do poprzedniego widoku

  Wznowienie zawieszonego
  połączenia

  Zapisanie wybranego ustawienia

  Usuwanie wprowadzonych znaków

  Przesuwanie kursora po
  wprowadzonych znakach

  Przejm

  Przek.

  Przekaż

  PrzejmG

  PrzkBzp

  QRT

  Rozłącz

  SkrWybier

  Szukaj

  Usuń

  UsuńOst

  Więcej

  Wtrącenie

  Wybierz

  Wyczyść

  Wyjście

  Wznów

  Zapisz

  & lt; & lt;

  & gt; & gt;

  Zestaw nagłowny

  Wycisz

  Głośnik

  Ustawienia

  Książki telefoniczne

  Pomoc

  Podczas połączenia naciśnij
  klawisz Przekaż i wprowadź
  numer docelowy. Gdy usłyszysz
  sygnał dzwonka, rozłącz się lub
  naciśnij klawisz Przekaż i
  rozłącz się.

  Wykonaj następujące
  Przewiń do każdego połączenia
  docelowego na linii, po czym
  naciśnij klawisz Wybierz. Dla
  jednego z wybranych połączeń,
  naciśnij klawisze więcej & gt;
  PrzkBzp. Aby pozostać na linii
  z rozmówcami, należy użyć
  klawisza Dołącz, aby zamiast
  dokonywać bezpośredniego
  przekazania utworzyć
  konferencję.

  przekazać
  i

  lub

  Usługi

  Wiadomości

  połączyć dwie
  bieżące rozmowy
  (przekazanie
  bezpośrednie)

  Naciśnij klawisz Przek.

  Zaloguj się na stronie WWW
  opcji użytkownika i wybierz
  opcję Przekieruj wszystkie
  połączenia... z menu
  głównego.

  Naciśnij klawisz Przek. i
  wprowadź docelowy numer
  telefonu.

  usunąć uczestnika
  z konferencji

  wyświetlić listę
  uczestników

  Jeśli jesteś uczestnikiem
  konferencji, naciśnij klawisz
  UsuńOst, lub przewiń do nazwy
  na liście konferencji i naciśnij
  klawisz Usuń.

  Wybierz aktywną konferencję,
  a następnie naciśnij klawisz
  ListaK. Znak * wskazuje
  inicjatora.

  naciśnij klawisz Wybierz. Z
  wybranego połączenia, naciśnij
  klawisz więcej & gt; Dołącz.

  klawisz więcej & gt; Konfer, aby
  dodać do połączenia kolejnego
  rozmówcę. Wybierz numer
  uczestnika. Po nawiązaniu
  połączenia naciśnij ponownie
  klawisz Konfer. Powtórz, aby
  dodać każdego uczestnika.

  ustanowić
  standardową
  konferencję
  poprzez
  nawiązanie
  połączeń z jej
  uczestnikami
  zaprosić bieżących
  rozmówców do
  przyłączenia się do
  standardowej
  anulować
  przekazywanie

  skonfigurować lub
  przekierowanie
  połączeń z komputera
  (na dowolnej linii)

  skonfigurować
  przekazywanie
  połączeń na linii
  podstawowej

  Spis treści
  Pierwsze kroki 1
  Jak korzystać z tego podręcznika 1
  Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania 2
  Czyszczenie wyświetlacza telefonu 5
  Zródła dodatkowych informacji 5
  É
  Więcej informacji na temat dostosowywania telefonu w sieci WWW 5
  Podłączanie telefonu 6
  Przegląd funkcji telefonu 9
  Klawisze i sprzęt 9
  Funkcje wyświetlacza telefonu 12
  Omówienie funkcjonalności i dostępności funkcji 13
  Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji 14
  Praca w trybie odłożonej lub podniesionej słuchawki 14
  Linie i połączenia 14
  Ikony połączenia 15
  Wybieranie połączeń 16
  Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy połączeniami 16
  Wybieranie pozycji na wyświetlaczu telefonu 17
  Korzystanie z menu funkcji 18
  Wprowadzanie i edycja tekstu 18
  Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem telefonu 19
  Ikony klawiszy 19

  Telefon IP Cisco 7960G i 7940G

  iii

  Podstawowa obsługa połączeń 20
  Nawiązywanie połączenia 20
  Odbieranie połączenia 24
  Kończenie połączenia 25
  Zawieszanie i wznawianie połączenia 25
  Używanie funkcji wyciszenia 26
  Przekazywanie połączenia 26
  Przekierowywanie połączeń na inny numer 28
  Nawiązywanie połączeń konferencyjnych 29
  Typy obsługiwanych połączeń konferencyjnych 29
  Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie do niej 30
  Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej 32
  Zaawansowana obsługa połączeń 33
  Zapamiętywanie i odbieranie zaparkowanych połączeń 33
  Przejmowanie przekierowanych połączeń w telefonie 33
  Korzystanie z linii wspólnej 35
  Omówienie linii wspólnych 35
  Dołączanie się do połączenia na linii wspólnej 36
  Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do połączenia na linii
  wspólnej 38
  Śledzenie podejrzanych połączeń 38
  Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń 39
  Klasyfikowanie krytycznych połączeń 40
  Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
  głośnomówiącego 42
  Nabycie zestawu nagłownego 43
  Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń z zestawem
  nagłownym lub układem głośnomówiącym 43

  iv

  Zmiana ustawień telefonu 44
  Regulacja głośności 44
  Dostosowywanie dzwonków i wskaźników wiadomości 45
  Zmiana ustawień wyświetlacza telefonu 45
  Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania 46
  Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników połączeń i
  książek telefonicznych 48
  Dostęp do Wiadomości głosowych 48
  Korzystanie z dzienników połączeń i książek telefonicznych 49
  Dostęp do stron WWW opcji użytkownika 51
  Logowanie do stron WWW opcji użytkownika 51
  Uaktywnianie usług telefonu 52
  Dodatkowe opcje konfiguracyjne 53
  Rozwiązywanie problemów z telefonem 55
  Używanie narzędzia Quality Reporting Tool 56
  Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco 57
  Indeks 59

  v

  vi

  Pierwsze kroki
  Jak korzystać z tego podręcznika
  W podręczniku tym omówiono funkcje dostępne w telefonie. Można go przeczytać w całości, aby uzyskać
  pełny obraz możliwości telefonu, lub korzystając z poniższej tabeli, wyszukiwać często używane sekcje.

  Wykonaj następujące czynności...

  samodzielnie zapoznać się z
  telefonem

  Naciśnij klawisz i lub
  dodatkowych informacji.

  przejrzeć informacje na temat
  bezpieczeństwa

  Patrz,, Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania"
  na stronie 2.

  podłączyć telefon

  Patrz,, Podłączanie telefonu" na stronie 6.

  korzystać z telefonu po instalacji

  Patrz,, Przegląd funkcji telefonu" na stronie 9.

  zapoznać się z wyświetlaczem

  Patrz,, Funkcje wyświetlacza telefonu" na stronie 12.

  wybrać połączenie lub przełączyć
  pomiędzy połączeniami

  Patrz,, Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji" na
  stronie 14.

  wykonać połączenie

  Patrz,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20.

  zawiesić połączenie

  Patrz,, Zawieszanie i wznawianie połączenia" na stronie 25.

  wyciszyć mikrofon w trakcie
  Patrz,, Używanie funkcji wyciszenia" na stronie 26.

  przekazać połączenie

  Patrz,, Przekazywanie połączenia" na stronie 26.

  wykonać połączenie konferencyjne

  Patrz,, Nawiązywanie połączeń konferencyjnych" na stronie 29.

  współdzielić numer telefonu

  Patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

  skorzystać z telefonu jak z głośnika
  lub przełączyć urządzenia audio

  Patrz,, Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
  głośnomówiącego" na stronie 42.

  zmienić poziomy głośności lub
  dźwięk dzwonka

  Patrz,, Zmiana ustawień telefonu" na stronie 44.

  skonfigurować szybkie wybieranie

  Patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania" na stronie 46.

  wyświetlić połączenia nieodebrane

  Patrz,, Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników
  połączeń i książek telefonicznych" na stronie 48.

  na telefonie, jeśli będziesz potrzebować

  1

  Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania
  Instalacja i użytkowanie telefonu
  Przed zainstalowaniem lub użyciem telefonu IP firmy Cisco należy zapoznać się z poniższymi uwagami na
  temat bezpieczeństwa:
  Ostrzeżenie WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
  Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Wskazuje na sytuację
  mogącą spowodować obrażenia ciała. Obsługując jakiekolwiek
  urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z możliwości porażenia prądem
  płynącym w obwodach elektrycznych oraz znać podstawowe zasady
  zapobiegania wypadkom.
  TE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

  Ostrzeżenie Przed podłączeniem systemu do źródła zasilania należy zapoznać się
  z instrukcją instalacji.

  Ostrzeżenie Ostateczna utylizacja urządzenia powinna przebiegać zgodnie z
  przepisami krajowymi.

  Ostrzeżenie W czasie, gdy występują wyładowania atmosferyczne, nie należy
  korzystać z systemu ani podłączać lub odłączać przewodów.

  Ostrzeżenie Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, do obwodów bardzo
  niskiego napięcia bezpiecznego (SELV) nie należy podłączać obwodów
  pod napięciem sieci telefonicznej (TNV). Gniazda sieci LAN zawierają
  obwody typu SELV, natomiast gniazda sieci WAN zawierają obwody typu
  TNV. W niektórych gniazdach sieci LAN i WAN stosowane są złącza RJ-45.
  Przy podłączaniu kabli należy zachować ostrożność.

  2

  Pierwsze kroki

  Przestroga

  Wewnętrzne przewody zasilania przewodzą prąd przez kabel komunikacyjny. Skorzystaj
  z dostarczonego przez firmę Cisco kabla lub z kabla komunikacyjnego nie mniejszego niż
  24 AWG.

  Ostrzeżenie Zasilanie musi być umieszczone w pomieszczeniu.

  Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania
  Poniższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji, w której telefon IP firmy Cisco jest zasilany ze źródła zewnętrznego:
  Ostrzeżenie Urządzenie to nie ma własnych zabezpieczeń przeciwzwarciowych
  (nadprądowych) -- ochrona przeciwporażeniowa bazuje na
  zabezpieczeniach elektrycznej instalacji budynku. Na przewodach
  fazowych (wszystkich przewodach, przez które płynie prąd) muszą być
  zainstalowane bezpieczniki topikowe lub wyłączniki nadprądowe o prądzie
  znamionowym nie większym niż 15 A / 120 VAC (w USA) lub 10 A / 240 VAC
  w innych krajach.

  Ostrzeżenie Urządzenie jest przeznaczone do pracy w układach TN sieci energetycznej.

  Ostrzeżenie Musi być zapewniony stały dostęp do wtyczki w gnieździe elektrycznym,
  ponieważ to ona właśnie umożliwia całkowite odcięcie dopływu prądu.

  Z danym produktem należy używać tylko zasilacza określonego przez firmę Cisco.

  3

  Korzystanie z zewnętrznych urządzeń podłączonych do telefonu IP Cisco
  Poniższa informacja ma zastosowanie w sytuacji korzystania z zewnętrznych urządzeń współpracujących z
  telefonem IP Cisco:
  Firma Cisco zaleca używanie zewnętrznych urządzeń dobrej jakości (głośniki, mikrofony i zestawy
  nagłowne), ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami częstotliwości radiowej (RF) i dźwiękowej (AF).
  W zależności od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe
  lub krótkofalówki, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach firma Cisco zaleca podjęcie
  jednego lub więcej z następujących działań:
  o

  Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

  Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

  Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym
  ekranem i złączem.

  Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

  Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

  Firma Cisco nie może gwarantować jakości działania systemu, ponieważ nie ma wpływu na jakość
  zewnętrznych urządzeń, przewodów i złącz. System będzie funkcjonował prawidłowo, jeśli odpowiednie
  urządzenia będą podłączone przy pomocy dobrej jakości przewodów i złącz.
  4

  W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy
  nagłowne, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

  Czyszczenie wyświetlacza telefonu
  Delikatnie wytrzyj wyświetlacz telefonu miękką, suchą szmatką. Nie używaj do czyszczenia telefonu płynów
  lub proszków. Użycie czegokolwiek innego poza miękką, suchą szmatką może doprowadzić do
  zanieczyszczenia elementów telefonu lub spowodować jego uszkodzenie.

  Zródła dodatkowych informacji
  Najbardziej aktualna dokumentacja firmy Cisco znajduje się w sieci WWW pod adresem URL:
  http://www. com/univercd/home/home. htm
  Witryna WWW firmy Cisco jest dostępna pod następującym adresem URL:
  http://www. com/
  Międzynarodowe witryny WWW firmy Cisco są dostępne pod następującym adresem URL:
  http://www. com/public/countries_languages. shtml

  Więcej informacji na temat dostosowywania telefonu w
  sieci WWW
  Telefon IP firmy Cisco jest urządzeniem sieciowym, które użytkuje informacje wspólnie z innymi
  urządzeniami sieciowymi w firmie, w tym z komputerem użytkownika. Aby uruchomić i dostosować usługi
  telefonu i kontrolować funkcje telefonu i ustawienia na komputerze, można skorzystać ze stron WWW Opcje
  użytkownika systemu Cisco CallManager. Niniejszy podręcznik zawiera krótki opis tych możliwości. Pełne
  informacje można znaleźć w dokumencie Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW pod
  następującym adresem URL:
  http://www. com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index. htm

  5

  Podłączanie telefonu
  Nowo nabyty telefon IP Cisco zostanie podłączony do firmowej sieci telefonii IP najprawdopodobniej
  przez administratora systemu. Aby to zrobić samodzielnie, należy zapoznać się z informacjami o
  podłączaniu telefonu zawartymi na poniższym rysunku i w tabeli.

  8

  AUX

  10/100 SW

  10/100 PC

  +
  DC48V

  7

  2
  3
  113656

  6

  Gniazdo zasilacza prądu stałego (DC48V) dla
  telefonów bez wewnętrznego zasilania

  Gniazdo dostępowe (10/100 PC) do
  podłączenia telefonu do komputera

  Zasilacz sieciowy

  Gniazdo słuchawki

  Przewód zasilający

  Gniazdo zestawu nagłownego

  Gniazdo sieci komputerowej (10/100 SW) do
  podłączenia sieci

  Klawisz podstawki

  Podłączanie telefonu

  Regulacja podstawki
  Aby zmienić kąt nachylenia telefonu względem biurka, należy wyregulować ustawienie podstawki, trzymając
  jej klawisz wciśnięty.
  Ustawianie oparcia słuchawki
  Po podłączeniu telefonu można ustawić oparcie słuchawki, tak aby nie zsuwała się ona z widełek. Instrukcje
  można znaleźć w poniższej tabeli.
  120521

  Odłóż słuchawkę na bok, a następnie wyciągnij prostokątną plastikową płytkę z oparcia słuchawki.

  Obróć płytkę o 180 stopni.

  Wsuń płytkę z powrotem w oparcie słuchawki. Z górnej części obróconej płytki wystaje zaczep.
  Odłóż słuchawkę na widełki.

  Rejestrowanie przy użyciu narzędzia TAPS
  Po podłączeniu telefonu do sieci administrator systemu może poprosić o wykonanie automatycznej rejestracji
  telefonu przy użyciu narzędzia TAPS (Tool for Auto-Registered Phones Support, narzędzie do obsługi
  telefonów rejestrowanych automatycznie). Narzędzia TAPS można użyć do rejestracji nowego telefonu,
  jak i przy wymianie dotychczas używanego telefonu.
  Aby zarejestrować telefon przy użyciu narzędzia TAPS, należy podnieść słuchawkę, wprowadzić numer
  wewnętrzny TAPS podany przez administratora systemu i postępować zgodnie z poleceniami głosowymi.
  Może być konieczna zmiana całego numeru wewnętrznego, w tym numeru kierunkowego. Po wyświetleniu
  komunikatu potwierdzającego należy odłożyć słuchawkę. Telefon zostanie uruchomiony ponownie.

  Informacja na temat zestawu nagłownego
  Aby użyć zestawu nagłownego, należy go podłączyć do portu zestawu nagłownego znajdującego się z
  tyłu telefonu.
  Firma Cisco Systems wykonuje wewnętrzne testy zestawów nagłownych przeznaczonych do pracy z
  telefonami IP Cisco pochodzących od innych producentów, jednak nie gwarantuje ani nie prowadzi obsługi
  produktów pochodzących od producentów zestawów nagłownych lub głośnomówiących. Ze względu na
  specyficzne różnice środowiskowe i sprzętowe w lokalizacjach, w których wdrażane są telefony IP Cisco, nie
  ma jednego,, najlepszego" rozwiązania, będącego optymalnym dla wszystkich środowisk. Firma Cisco zaleca,
  aby użytkownik sprawdził, które zestawy nagłowne będą najlepiej pracować w danym środowisku, przed
  wdrożeniem dużej ilości urządzeń w sieci.
  W niektórych przypadkach właściwości mechaniczne lub elektroniczne różnych zestawów nagłownych mogą
  spowodować, iż rozmówcy będą słyszeć echo własnego głosu podczas rozmowy z użytkownikami telefonów
  IP Cisco.
  Firma Cisco zaleca używanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi
  sygnałami częstotliwości radiowej (RF) i dźwiękowej (AF). W zależności od jakości tych urządzeń i ich
  odległości od innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe i krótkofalówki, mogą występować pewne
  zakłócenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Korzystanie z zewnętrznych urządzeń podłączonych
  do telefonu IP Cisco" na stronie 4.
  Głównym powodem dla którego konkretny zestaw nagłowny może być nieodpowiedni do pracy z telefonem
  IP Cisco, jest możliwość wystąpienia słyszalnego szumu. Ten szum może być słyszany przez rozmówcę,
  jak i rozmówcę i użytkownika telefonu IP Cisco. Szumy i piski mogą być spowodowane różnymi źródłami
  zewnętrznymi, na przykład oświetleniem elektrycznym, znajdującymi się niedaleko silnikami elektrycznymi,
  dużymi monitorami komputerów osobistych. W niektórych przypadkach szum słyszany przez użytkownika
  może zostać zredukowany lub wyeliminowany dzięki użyciu lokalnej listwy zasilającej (CP-PWR-CUBE-2).
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania" na stronie 3.
  Subiektywne wrażenia użytkownika
  Bez względu na fizyczną, mechaniczną czy techniczną wydajność, dźwięk zestawu nagłownego musi
  brzmieć dobrze dla użytkownika i dla rozmówcy znajdującego się po drugiej stronie połączenia. Dźwięk jest
  subiektywny i firma Cisco nie może zagwarantować wydajności jakichkolwiek zestawów nagłownych lub
  głośnomówiących, ale niektóre zestawy nagłowne i głośnomówiące znajdujące się na podanych poniżej
  stronach zostały zgłoszone, jako działające dobrze z telefonami IP Cisco.
  Pomimo tego, to na użytkowniku spoczywa obowiązek przetestowania sprzętu we własnym środowisku,
  w celu określenia odpowiedniej wydajności.
  Aby uzyskać informacje na temat zestawów nagłownych, patrz:
  http://vxicorp. com/cisco
  http://plantronics. com

  Przegląd funkcji telefonu

  Przegląd funkcji telefonu
  Telefon IP Cisco model 7960G lub 7940G to w pełni funkcjonalnym telefonem, zapewniającym komunikację
  głosową za pośrednictwem tej samej sieci przesyłania danych, która jest używana przez komputery,
  pozwalającym na nawiązywanie i odbieranie połączeń, a także szybkie wybieranie numerów, zawieszanie i
  przekazywanie połączeń, wykonywanie połączeń konferencyjnych itp.
  Poza podstawowymi funkcjami obsługi połączeń, dany telefon umożliwia obsługę specjalnych lub
  zaawansowanych funkcji, pozwalających na rozszerzenie i dostosowanie możliwości obsługi połączeń.
  Telefon IP Cisco zapewnia również:
  Dostęp do sieciowych danych i usług -- telefon zapewnia dostęp do specjalistycznych usług opartych na
  sieci WWW.

  Sterowanie online na stronach WWW Opcje użytkownika -- funkcje telefonu mogą być dostosowywane
  do potrzeb użytkownika za pośrednictwem przeglądarki stron WWW.

  System pomocy online -- informacje na temat funkcji, klawiszy, klawiszy programowych i elementów
  menu można uzyskać bezpośrednio z telefonu

  Klawisze i sprzęt
  Do udogodnień sprzętowych telefonu IP Cisco należą:
  Klawisze dla trybu układu głośnomówiącego i zestawu nagłownego

  Cztery klawisze programowe, udostępniające funkcje telefoniczne

  Cztery klawisze funkcji, umożliwiające dostęp do wiadomości, książek telefonicznych, usług i ustawień

  Programowalne klawisze dla linii telefonicznych, funkcji, szybkiego wybierania numerów i usług

  Klawisz pomocy umożliwiający natychmiastowe uzyskanie informacji

  Szczegółowe informacje przedstawione są na poniższych rysunkach i w tabeli.

  9

  Rysunek 1

  telefon IP firmy Cisco, model 7960

  5
  6
  7
  68561

  17 16 15 14 13 12 11 10

  Rysunek 2

  telefon IP firmy Cisco, model 7940

  10

  68562

  Świecący pasek na
  słuchawce

  Sygnalizuje połączenie przychodzące lub nową wiadomość głosową.

  Wyświetlacz telefonu

  Pokazuje funkcje telefonu. Patrz,, Funkcje wyświetlacza telefonu"
  na stronie 12.

  Oznaczenie modelu

  Określa model telefonu IP firmy Cisco.

  Klawisze
  programowalne

  W zależności od konfiguracji, klawisze programowalne umożliwiają
  dostęp do:
  Linii telefonicznych (klawisze linii)

  Pozycji szybkiego wybierania (klawisze szybkiego wybierania)

  Usług opartych na sieci WWW (na przykład klawisz Osobista książka
  adresowa)

  Funkcji telefonu (na przykład klawisz Prywatne)

  Umożliwia zmianę kąta nachylenia obudowy telefonu.

  Klawisz Książki

  telefoniczne

  Otwiera/zamyka menu Książki telefoniczne. Należy go użyć, aby uzyskać
  dostęp do dzienników połączeń i firmowych książek telefonicznych.
  Patrz,, Korzystanie z dzienników połączeń i książek telefonicznych" na
  stronie 49.

  Klawisz Pomoc
  i lub

  Uaktywnia menu Pomoc. Patrz,, Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem
  telefonu" na stronie 19.

  Klawisz Ustawienia

  Otwiera/zamyka menu Ustawienia. Służy do ustawiania kontrastu
  wyświetlacza telefonu i dźwięku dzwonka. Patrz,, Zmiana ustawień
  telefonu" na stronie 44.

  Klawisz Głośnik

  Włącza lub wyłącza układ głośnomówiący.

  Klawisz Wyciszenie

  Włącza lub wyłącza wyciszenie.

  11

  Klawisz Zestaw
  nagłowny

  Włącza lub wyłącza zestaw nagłowny.

  12

  Klawisz Głośność

  Ustawia głośność i inne parametry. Patrz,, Zmiana ustawień telefonu" na
  stronie 44.

  13

  Klawisz Usługi

  Otwiera/zamyka menu Usługi. Patrz,, Dostęp do stron WWW opcji
  użytkownika" na stronie 51.

  14

  Klawisz Wiadomości

  Zazwyczaj automatycznie wybiera usługę wiadomości głosowych
  (działa inaczej w przypadku innych usług). Patrz,, Dostęp do Wiadomości
  głosowych" na stronie 48.

  15

  Klawisz Nawigacja

  Umożliwia przewijanie menu i podświetlanie pozycji. Może być używany
  w połączeniu z klawiszami programowymi do aktywowania
  podświetlonych pozycji.

  16

  Klawiatura

  Umożliwia wybieranie numerów telefonicznych, wprowadzanie liter oraz
  wybieranie pozycji z menu.

  17

  Klawisze programowe

  Każdy z klawiszy aktywuje opcję programową (wyświetloną na
  wyświetlaczu telefonu).

  Funkcje wyświetlacza telefonu
  W trakcie aktywnego połączenia wyświetlacz telefonu może wyglądać w następujący sposób. Poniższa tabela
  zawiera podstawowy opis funkcji wyświetlacza telefonu.

  Główna linia
  telefoniczna

  Etykiety klawiszy Wskazuje konfigurację dla klawiszy programowalnych
  w telefonie:
  programowalnych
  Linie telefoniczne -- każda linia odpowiada klawiszowi linii.
  Do telefonu można przypisać jedną linię lub wiele linii.

  Wyświetla numer telefonu (numer wewnętrzny) dla głównej linii telefonicznej.

  Pozycje szybkiego wybierania -- każda pozycja odpowiada klawiszowi
  szybkiego wybierania. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje,
  patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania" na stronie 46.
  Usługi telefonu -- każdy klawisz odpowiada usłudze telefonu opartej
  na sieci WWW. (Na przykład klawisz Osobista książka adresowa).
  Funkcja telefonu -- każdy klawisz odpowiada określonej funkcji.
  (Na przykład klawisz Prywatne).

  Etykiety klawiszy
  Każda z nich wyświetla funkcję klawisza programowego. Klawisz programowy
  można uaktywnić przez naciśnięcie
  (odpowiedniego klawisza
  programowego).

  Wiersz stanu

  Wyświetla symbole trybu dźwiękowego, informację o stanie i polecenia dla
  użytkownika.

  Obszar
  aktywności
  Wyświetla bieżące połączenia dla wyróżnionej linii, uwzględniając szczegółowe
  informacje, takie jak identyfikator rozmówcy, czas trwania połączenia i stan
  połączenia. (Na powyższym rysunku wyróżniona jest linia,, 6060"). Aby uzyskać
  pokrewne informacje, patrz,, Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy
  połączeniami" na stronie 16.

  Omówienie funkcjonalności i dostępności funkcji
  Działanie telefonu IP firmy Cisco oraz dostępne funkcje zależą od agenta przetwarzającego połączenia
  używanego w firmie oraz od sposobu skonfigurowania systemu telefonicznego przez dział obsługi
  technicznej. Dlatego niektóre z funkcji opisanych w tym podręczniku mogą być niedostępne dla niektórych
  użytkowników lub mogą funkcjonować w inny sposób. Pytania dotyczące działania i dostępności funkcji
  należy kierować do zespołu technicznego lub administratora systemu.

  Wskazówki dotyczące obsługi połączeń i nawigacji
  Te wskazówki mogą pomóc w obsługiwaniu połączeń oraz w poruszaniu się po menu telefonu IP Cisco.

  Praca w trybie odłożonej lub podniesionej słuchawki
  W zależności od tego, czy telefon jest w trybie odłożonej słuchawki, czy też w trybie podniesionej słuchawki,
  realizuje on inne funkcje.
  Słuchawka odłożona -- słuchawka telefonu leży na widełkach, nie ma aktywnych połączeń i brak sygnału
  wybierania połączenia. Telefon umożliwia wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, co pozwala na
  wprowadzenie lub wybranie numerów telefonicznych przed uaktywnieniem połączenia. Gdy słuchawka
  jest odłożona, obok każdej linii telefonicznej wyświetlana jest następująca ikona:

  Słuchawka podniesiona -- słuchawka telefonu jest zdjęta z widełek, aktywny jest układ głośnomówiący
  lub użyto jednej z kilku innych metod, aby uzyskać sygnał wybierania połączenia lub odebrać połączenie
  przychodzące. Gdy słuchawka jest podniesiona, obok odpowiedniej linii telefonicznej wyświetlana jest
  następująca ikona:

  Linie i połączenia
  Czasem na telefonie można łatwo pomylić linie z połączeniami. Aby uniknąć pomyłki, można użyć
  poniższych wskazówek:

  Linie
  Telefon IP Cisco 7960G umożliwia obsługę do sześciu linii, a Telefon IP Cisco 7940G umożliwia
  obsługę do dwóch linii. Liczba linii dostępnych w telefonie zależy od sposobu skonfigurowania klawiszy
  programowalnych telefonu przez administratora systemu. Aby sprawdzić, iloma liniami telefon dysponuje,
  należy spojrzeć na obszar linii na wyświetlaczu telefonu. Można dysponować tyloma liniami, ile jest
  numerów telefonu.
  Połączenia
  Na każdej linii może być obsługiwanych kilka połączeń. Z tego powodu może zaistnieć sytuacja, w której
  użytkownik będzie prowadził na jednej linii kilka połączeń. Domyślną konfiguracją są cztery połączenia na
  linię, lecz liczba ta może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika przez administratora systemu. Bez
  względu na liczbę linii, w telefonie może być obsługiwanych nie więcej niż 200 połączeń jednocześnie.

  14

  Ikony połączenia
  Ikony połączenia są wyświetlane w telefonie, aby możliwe było określenie stanu połączenia (czy połączenie
  jest zawieszone, przychodzące, nawiązane itd. ). Symbole stanu połączenia wyświetlane są w obszarze
  aktywności połączenia obok odpowiednich połączeń.

  Stan
  Symbol połączenia

  Opis

  Trwające
  Użytkownik jest aktualnie połączony ze swoim rozmówcą. Wiele funkcji
  telefonu dotyczy trwającego połączenia.

  Połączenie
  przychodzące,
  dzwoni

  Na jednej z linii dzwoni połączenie przychodzące. Szczegóły zawiera
  ,, Odbieranie połączenia" na stronie 24.

  wychodzące,
  Połączenie wychodzące dzwoni na linii rozmówcy. Szczegóły zawiera
  ,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20.

  zawieszone

  Dane połączenie zostało zawieszone przez użytkownika. (Gdy ten symbol jest
  wyświetlony obok linii telefonicznej, oznacza to, że wszystkie połączenia na
  danej linii są zawieszone).

  linia zajęta

  Wykonane połączenie wychodzące natrafiło na zajętą linię.

  Używanie
  zdalne

  Współdzielący tę linię inny telefon jest w trakcie nawiązanego połączenia.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na
  stronie 35.

  Połączenie
  ,, Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń" na stronie 39 zawiera
  uwierzytelnione opis danego symbolu.
  szyfrowane

  ,, Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń" na stronie 39 zawiera
  opis danego symbolu.

  Wybieranie połączeń
  Wiele funkcji telefonu wymaga wybrania połączeń, których ma dotyczyć ich działanie. Na przykład, jeśli
  zawieszone są cztery połączenia, a tylko dwa mają zostać połączone w połączenie konferencyjne, należy
  wybrać połączenia, które mają zostać dodane do konferencji, zanim dana funkcja zostanie uaktywniona.

  podświetlić połączenie Użyj klawisza Nawigacja, aby przewinąć listę połączeń. Wyróżnione połączenia są
  wyświetlane w nieco ciemniejszym kolorze niż inne połączenia.
  wybrać połączenie

  Podświetl trwające lub zawieszone połączenie i naciśnij klawisz Wybierz.
  Wybrane połączenia oznaczone są symbolem
  .

  sprawdzić wybrane
  Skorzystaj z przycisku Nawigacja, aby przewinąć listę połączeń. Wybrane
  połączenia oznaczone są symbolem
  i razem zgrupowane na liście połączeń.

  Wyświetlanie połączeń i Przełączanie pomiędzy
  połączeniami
  Poniższe wskazówki mogą pomóc w przełączaniu się między połączeniami na jednej lub kilku liniach. Jeśli
  połączenie, które ma zostać przełączone, nie jest automatycznie wyróżnione, należy użyć klawisza
  Nawigacja, aby przewinąć do danego połączenia.

  przełączyć się między
  połączeniami na jednej
  linii

  Podświetl połączenie, na które chcesz się przełączyć, i naciśnij klawisz Wznów.
  Drugie połączenie jest automatycznie zawieszane.

  przełączyć się z
  bieżącego połączenia
  w celu odebrania
  połączenia dzwoniącego

  Naciśnij klawisz Odbierz lub naciśnij klawisz
  dla linii z połączeniem
  przychodzącym. Taka czynność powoduje automatyczne zawieszenie
  pierwszego połączenia.

  Naciśnij klawisz
  dla linii, na której znajduje się zawieszone połączenie.
  ). Jeśli na linii jest
  połączeniami na różnych (Na linii wyświetlana jest ikona zawieszonego połączenia
  zawieszone tylko jedno połączenie, zostanie automatycznie wznowione. Jeśli na
  liniach
  linii zawieszonych jest wiele połączeń, należy przewinąć do określonego
  połączenia (jeśli to konieczne) i nacisnąć klawisz Wznów.

  wyświetlić wszystkie
  połączenia na określonej
  Naciśnij klawisz i lub
  , a następnie natychmiast naciśnij klawisz linii.
  W ten sposób wyświetlone zostaną szczegóły, a stan połączenia nie zostanie
  zmieniony; jest to przydatne podczas rozmowy na jednej linii i wyświetlania
  zawieszonych połączeń na innej linii.

  wyświetlić przegląd
  aktywności linii (jedno
  połączenie na linię)

  dla wyróżnionej linii. (Linia jest wyświetlana jako
  wyróżniona, kiedy powiązane z nią połączenie jest wyświetlane na ekranie
  telefonu).
  Telefon zostanie przełączony do trybu przeglądania właściwości połączenia i
  wyświetlane będzie jedno połączenie na linię. Będzie to albo połączenie
  aktywne, albo jeśli wszystkie połączenia są zawieszone, zawieszone połączenie
  o najdłuższym czasie trwania.
  Aby powrócić do widoku standardowego, naciśnij klawisz i lub
  następnie natychmiast naciśnij klawisz linii.

  , a

  Wskazówki
  o Tylko jedno połączenie może być aktywne; inne połączenia zostaną automatycznie zawieszone.
  Jeśli na linii jest więcej połączeń, połączenia z najwyższym poziomem pierwszeństwa oraz najdłużej
  trwające wyświetlane są na początku listy połączeń. Patrz,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na
  stronie 40.

  Połączenia tego samego rodzaju są na liście połączeń zgrupowane. Na przykład, połączenia w których
  użytkownik jest rozmówcą są zgrupowane na szczycie listy, następnie zgrupowane są wybrane
  połączenia, a na końcu zgrupowane są połączenia, których użytkownik jeszcze nie odebrał.

  Wybieranie pozycji na wyświetlaczu telefonu
  Aby wybrać
  pozycję na
  wyświetlaczu
  telefonu...

  przez przewinięcie

  Naciśnij klawisz Nawigacja, aby podświetlić pozycję na liście. Naciśnij
  odpowiedni klawisz programowy, taki jak Wybierz lub Połącz, aby zakończyć
  czynność.

  przez numer pozycji

  Naciśnij na klawiaturze odpowiadający jej numerowi klawisz. Na przykład
  naciśnięcie klawisza 4 spowoduje wybranie czwartej pozycji z menu.

  Korzystanie z menu funkcji
  otworzyć lub zamknąć
  menu funkcji

  Naciśnij klawisz funkcji:
  Wiadomości
  Usługi
  Książki telefoniczne
  przewinąć listę lub menu

  Naciśnij klawisz Nawigacja.

  cofnąć się w menu funkcji
  do poprzedniego poziomu

  Naciśnij klawisz Wyjście. (Naciśnięcie klawisza Wyjście w menu
  najwyższego poziomu spowoduje zamknięcie menu).

  Wprowadzanie i edycja tekstu
  wprowadzić literę na
  wyświetlaczu telefonu

  Aby wybrać literę (dużą lub małą) z menu podręcznego, jeden lub więcej
  razy naciśnij odpowiadający jej klawisz z cyfrą. Gdy przerwiesz, kursor
  automatycznie przeniesie się o jedną pozycję, umożliwiając wprowadzenie
  kolejnej litery.

  kasować znaki lub
  przemieszczać kursor

  Naciśnij klawisz & lt; & lt; lub Usuń, aby usunąć literę lub cyfrę. Naciśnij
  klawisz & gt; & gt;, aby przesunąć kursor w prawą stronę.

  18

  Uzyskiwanie pomocy za pośrednictwem telefonu
  Telefon IP Cisco umożliwia natychmiastowe uzyskanie pomocy dzięki odpowiednim klawiszom i funkcjom.
  Tematy pomocy są wyświetlane na wyświetlaczu telefonu. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

  znaleźć opis klawisza lub Naciśnij jeden raz klawisz i lub
  klawisza programowego lub klawisz programowy.

  , a następnie natychmiast naciśnij klawisz

  znaleźć opis pozycji
  menu

  Naciśnij klawisz
  ,
  , lub
  , aby wyświetlić menu funkcji.
  Wyróżnij pozycję menu, a następnie naciśnij szybko dwukrotnie klawisz i
  lub
  .

  uzyskać pomoc
  dotyczącą korzystania
  z systemu pomocy

  Naciśnij szybko dwukrotnie klawisz i lub
  pozycji menu).

  (nie wybierając wcześniej

  wyświetlić statystykę
  sieciową dotyczącą
  aktywnego połączenia

  połączenia.

  podczas trwania aktywnego

  Ikony klawiszy
  W danym telefonie na klawiszach mogą być wydrukowane słowa zamiast ikon. Jednak w niniejszym
  podręczniku użytkownika użyte są zdjęcia klawiszy z ikonami. Aby uzyskać opis ikon na klawiszach, patrz
  ,, Klawisze i sprzęt" na stronie 9 lub odwołaj się do sekcji,, Definicje klawiszy" na karcie Skrócona instrukcja
  obsługi, znajdującej się na początku tego podręcznika.

  19

  Podstawowa obsługa połączeń
  Ta sekcja zawiera informacje na temat podstawowych zadań, takich jak nawiązanie, odebranie i przekazanie
  połączenia. Do wykonywania tych zadań służą standardowe i dostępne w większości systemów
  telefonicznych funkcje.

  Nawiązywanie połączenia
  W celu nawiązania połączenia należy podnieść słuchawkę i wybrać numer. Można też skorzystać z jednej z
  opcji opisanych w poniższej tabeli.

  wybrać numer przy
  odłożonej słuchawce
  (brak sygnału
  wybierania)

  Wprowadź numer telefonu i wykonaj jedną z następujących czynności,
  aby podnieść słuchawkę:
  Podnieś słuchawkę

  Naciśnij klawisz

  Naciśnij klawisz Połącz

  lub
  (klawisz linii)

  zadzwonić, używając
  Naciśnij klawisz NowePoł i wprowadź numer telefonu. Możesz również
  układu głośnomówiącego nacisnąć klawisz
  przed lub po wybraniu, powtórzeniu lub szybkim wybraniu
  numeru.
  Wiele czynności podejmowanych w celu wybrania numeru automatycznie
  włącza tryb układu głośnomówiącego, jeśli słuchawka jest odłożona na widełki,
  a klawisz
  nie świeci. Jedną z tych czynności jest naciśnięcie klawisza
  Powtórz lub klawisza szybkiego wybierania.
  ponownie wybrać
  ostatnio wybrany numer

  Naciśnij klawisz Powtórz. Domyślnie funkcja Powtórz korzysta z linii
  podstawowej. Jednak użytkownik może otworzyć druga linię i nacisnąć
  klawisz Powtórz. Aby otworzyć linię, naciśnij klawisz
  .

  szybko wybrać numer

  Wykonaj jedną z następujących czynności:
  (klawisz szybkiego wybierania) przed lub po
  podniesieniu słuchawki.

  Wprowadź numer indeksowy szybkiego wybierania (od 1 do 99 na
  klawiaturze), gdy słuchawka leży na widełkach, i naciśnij klawisz
  SkrWybier.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Konfigurowanie funkcji szybkiego
  wybierania" na stronie 46.
  20

  Podstawowa obsługa połączeń

  nawiązać połączenie,
  gdy aktywne jest inne
  połączenie (używając
  nowej linii)

  Naciśnij klawisz
  , aby włączyć nową linię. Taka czynność powoduje
  automatyczne zawieszenie pierwszego połączenia.

  tej samej linii)

  Naciśnij klawisz Zawieś, następnie naciśnij klawisz NowePoł, a następnie
  wybierz numer, powtórz numer lub szybko wybierz numer. Można też
  kontynuować rozmowę na aktywnym połączeniu podczas przygotowań do
  wybrania numeru z dziennika połączeń lub firmowej książki telefonicznej.
  (Więcej szczegółów można znaleźć w następnych dwóch wierszach tej tabeli).

  zainicjować połączenie
  przy użyciu dziennika
  Wybierz kolejno opcje
  & gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia
  odebrane, lub Połączenia wybierane, a następnie przewiń do odpowiedniej
  pozycji i podnieś słuchawkę. Aby dodać prefiks lub inne cyfry, naciśnij klawisz
  Edycja.
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z dziennika połączeń w czasie trwania
  aktywnego połączenia, przewiń listę do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz
  Połącz. Następnie wybierz klawisz programowy, aby obsłużyć pierwsze
  połączenie:
  Zawieś -- Zawiesza pierwsze połączenie i nawiązuje drugie.

  Rozłącz -- Rozłącza pierwsze połączenie i nawiązuje drugie.

  Przekaż -- Przekazuje pierwszego rozmówcę do drugiego. (Naciśnij
  klawisz Przekaż dwukrotnie).

  Konfer -- Tworzy połączenie konferencyjne ze wszystkimi rozmówcami.
  (Naciśnij klawisz Konfer dwukrotnie).

  wybrać numer z firmowej Wybierz kolejno opcje
  & gt; Firmowa książka telefoniczna (nazwa może
  książki telefonicznej
  być inna). Użyj klawiatury, aby wprowadzić litery, a następnie naciśnij klawisz
  Szukaj. Aby wybrać numer, przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę.
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej w czasie trwania
  21

  Aby...

  wybrać numer ze strony
  WWW firmowej książki
  Użyj funkcji Cisco WebDialer. Otwórz przeglądarkę WWW i przejdź do
  firmowej książki telefonicznej. Kliknij numer telefonu w książce telefonicznej.
  Kliknij klawisz Połącz, aby nawiązać połączenie. Kliknij klawisz Rozłącz,
  aby zakończyć połączenie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie
  Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW:
  zadzwonić przy użyciu
  zestawu nagłownego

  Jeśli klawisz
  nie świeci, naciśnij go przed lub po wybraniu, powtórzeniu
  lub szybkim wybraniu numeru.

  jest podświetlony, naciśnij klawisz NowePoł, Powtórz lub
  klawisz
  (klawisz linii lub klawisz szybkiego wybierania).
  Lub wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz Połącz.

  otrzymać
  powiadomienie, gdy
  zajęty lub dzwoniący
  numer staje się dostępny

  Zadzwoń na numer i naciśnij klawisz Oddzwoń podczas sygnału zajętości lub
  dźwięku dzwonka. Rozłącz połączenie. Kiedy numer stanie się dostępny, telefon
  uruchomi dźwiękowy i wizualny alarm. (Oddzwonienie na ten numer nie jest
  automatyczne; trzeba nawiązać połączenie). Funkcja Oddzwoń jest funkcją
  specjalną, którą administrator systemu może skonfigurować w telefonie.
  Funkcja Oddzwoń nie będzie działać, jeśli rozmówca ma włączoną funkcję
  przekazywania połączenia.

  nawiązać połączenie
  priorytetowe
  (z pierwszeństwem)

  Wprowadź numer telefonu poprzedzony przez numer dostępowy funkcji MLPP
  (dostarczony przez administratora systemu). Aby uzyskać szczegółowe
  informacje, patrz,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na stronie 40.

  używając pozycji
  osobistej książki
  adresowej (PAB,
  Personal Address Book)
  lub stosując kod
  szybkiego wybierania

  & gt; Usługa PAB lub Usługa szybkiego
  wybierania (wyświetlane mogą być inne nazwy). Aby wybrać numer z książki,
  przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę. Aby uzyskać pomoc przy
  uaktywnianiu książki adresowej lub usługi szybkiego wybierania, patrz,, Dostęp
  do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51.

  Wybierz numer i po usłyszeniu dźwięku wprowadź kod tematu klienta (client
  korzystając z billingu lub matter code - CMC) lub kod wymuszonej autoryzacji (forced authorization
  code - FAC). Administrator systemu poinformuje użytkownika, czy konieczne
  kodu śledzenia
  jest wprowadzanie kodów CMC lub FAC i dostarczy szczegółowe instrukcje.

  22

  korzystając z profilu
  przenośnego numeru
  wewnętrznego Cisco

  Upewnij się, czy użytkownik jest zalogowany do usługi Przenośny numer
  wewnętrzny (Extension Mobility - EM) w telefonie, który ma zostać użyty.
  & gt; Usługa EM (dokładna nazwa może się różnić).
  Następnie skorzystaj z klawiatury, aby wprowadzić informacje logowania.
  Podczas korzystania z telefonu we wspólnym miejscu pracy, może wystąpić
  konieczność zalogowania się do usługi EM przed uzyskaniem dostępu do
  niektórych funkcji lub zakończeniem połączenia.
  Funkcja EM jest funkcją specjalną, którą administrator systemu może przypisać
  do telefonów i użytkowników telefonów. Patrz Modyfikowanie ustawień telefonu
  Cisco IP w sieci WWW:
  wykonać połączenie
  wideo

  Sprawdź, czy na wyświetlaczu telefonu znajduje się następująca ikona:
  Jeśli ikona jest wyświetlona, telefon może obsługiwać połączenia wideo i może
  obsługiwać funkcję Cisco VT Advantage. To umożliwia wykonywanie połączeń
  wideo za pomocą telefonu IP Cisco, komputera i zewnętrznej kamery wideo.
  Skontaktuj się z administratorem systemu, aby otrzymać pomoc i zapoznaj się
  z podręcznikami Cisco VT Advantage Quick Start Guide i Cisco VT Advantage
  User Guide:
  o Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu numeru telefonu, naciśnij klawisz & lt; & lt;, aby skasować jedną lub
  więcej cyfr. Naciśnij klawisz Anuluj, aby zakończyć próbę dzwonienia.
  Gdy nawiązywanie połączenia odbywa się przy odłożonej słuchawce, numer nie może zaczynać się od
  symbolu * ani #. Jeśli konieczne jest użycie tych klawiszy, należy wybrać numer przy podniesionej
  słuchawce.

  Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka lub nie możesz zakończyć połączenia, mógł wystąpić jeden z
  następujących czynników. Jeśli to konieczne, w celu uzyskania dodatkowych informacji należy
  skontaktować się z administratorem systemu.
  - Może być konieczne zalogowanie się do usługi Przenośny numer wewnętrzny za pomocą klawisza

  w telefonie.
  - Po wybraniu numeru może być konieczne wprowadzenie kodu tematu klienta lub kodu wymuszonej

  autoryzacji.
  - Dany telefon może mieć włączone ograniczenia zależne od pory dnia, które uniemożliwiają

  korzystanie z niektórych funkcji podczas określonych godzin w ciągu dnia.

  23

  Odbieranie połączenia
  W celu odebrania połączenia należy zdjąć słuchawkę z widełek, podnosząc ją. Więcej opcji można znaleźć w
  poniższej tabeli.

  odebrać przy użyciu zestawu
  nagłownego

  Naciśnij klawisz

  , jeśli nie jest podświetlony.

  Lub, jeśli klawisz
  jest podświetlony, naciśnij klawisz Odbierz lub
  (klawisz linii dla połączenia przychodzącego).

  odebrać przy użyciu układu
  głośnomówiącego

  przychodzącego).

  , Odbierz lub

  (klawisz linii dla połączenia

  przełączyć się z bieżącego
  połączenia w celu odebrania
  Naciśnij klawisz Odbierz lub
  (klawisz linii dla połączenia
  przychodzącego). Wykonanie tej czynności spowoduje odebranie
  nowego połączenia i automatyczne zawieszenie pierwszego
  połączenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Zawieszanie i
  wznawianie połączenia" na stronie 25.

  odebrać połączenie przy użyciu
  funkcji połączenia oczekującego

  Zwróć się do administratora systemu, aby ustawił funkcję połączeń
  oczekujących dla telefonu.
  Jeśli ta funkcja jest włączona, nadejście nowego połączenia podczas
  trwania innego jest sygnalizowane dźwiękiem połączenia oczekującego
  i pojawieniem się identyfikatora abonenta dzwoniącego na
  wyświetlaczu telefonu. Aby odebrać to połączenie, naciśnij klawisz
  Odbierz. Aby powrócić do oryginalnego połączenia, należy zawiesić
  dane połączenie. Patrz,, Zawieszanie i wznawianie połączenia" na
  stronie 25.

  automatycznie połączyć
  połączenie przychodzące po
  jednym albo dwóch dzwonkach

  Poproś administratora systemu o skonfigurowanie funkcji
  Automatyczne odbieranie. Więcej informacji zawiera,, Korzystanie z
  funkcji automatycznego odbierania połączeń z zestawem nagłownym
  lub układem głośnomówiącym" na stronie 43.

  podjąć lub pozwolić komuś
  Użyj funkcji parkowania połączeń. Patrz,, Zapamiętywanie i odbieranie
  innemu na podjęcie przy użyciu
  zaparkowanych połączeń" na stronie 33.
  innego telefonu (na przykład w
  sali konferencyjnej) zawieszonego
  połączenia
  użyć telefonu do odebrania
  Użyj funkcji przejmowania połączeń. Patrz,, Korzystanie z linii
  połączenia dzwoniącego na innym wspólnej" na stronie 35.
  telefonie

  24

  odebrać połączenie priorytetowe

  Rozłącz bieżące połączenie i naciśnij klawisz Odbierz. Patrz
  ,, Klasyfikowanie krytycznych połączeń" na stronie 40.

  wysłać przychodzące połączenie
  bezpośrednio do systemu
  wiadomości głosowych

  Naciśnij klawisz PNatPGł. Połączenie jest automatyczne
  przekazywane do systemu wiadomości głosowych.

  Kończenie połączenia
  Aby zakończyć połączenie, rozłącz się.

  rozłączyć podczas korzystania ze
  słuchawki

  Odłóż słuchawkę na widełki lub naciśnij klawisz Rozłącz.

  rozłączyć podczas korzystania z zestawu
  Naciśnij klawisz
  . Jeśli chcesz, aby tryb zestawu nagłownego
  pozostał aktywny (pozostawić podświetlony klawisz po
  rozłączeniu), naciśnij klawisz Rozłącz.

  rozłączyć podczas korzystania z układu
  lub Rozłącz.

  rozłączyć jedno połączenie, ale zachować Naciśnij klawisz Rozłącz. Jeśli to konieczne, odwieś najpierw
  na tej samej linii inne
  połączenie.

  Zawieszanie i wznawianie połączenia
  W dowolnej chwili tylko jedno połączenie może być aktywne; pozostałe muszą być zawieszone.

  Upewnij się, że połączenie, które chcesz zawiesić, jest podświetlone,
  i naciśnij klawisz Zawieś.

  wznowić zawieszone połączenie Przewiń do określonego połączenia (jeśli to konieczne) i naciśnij
  na bieżącej linii
  klawisz Wznów.
  wznowić zawieszone połączenie Naciśnij klawisz
  dla linii, na której jest zawieszone połączenie. Jeśli na
  na innej linii
  (Na linii wyświetlana jest ikona zawieszonego połączenia
  linii jest zawieszone tylko jedno połączenie, zostanie ono automatycznie
  wznowione. Jeśli na linii zawieszonych jest wiele połączeń, należy
  przewinąć do określonego połączenia (jeśli to konieczne) i nacisnąć
  klawisz Wznów.

  25

  Wskazówka
  Zawieszenie połączenia powoduje, że w słuchawce słychać muzykę lub sygnał dźwiękowy. Z tego powodu
  należy unikać zawieszania połączeń konferencyjnych.

  Używanie funkcji wyciszenia
  Funkcja Wyciszenie wyłącza przekazywanie głosu dla słuchawki, zestawu nagłownego, układu
  głośnomówiącego i zewnętrznego mikrofonu. Przy włączonej funkcji Wyciszenie użytkownik słyszy
  swoich rozmówców, ale oni nie słyszą tego użytkownika.

  włączyć wyciszenie

  Naciśnij klawisz

  .

  wyłączyć wyciszenie

  Przekazywanie połączenia
  Funkcja przekazywania przekierowuje aktywne połączenie. Miejsce docelowe jest numerem, na który
  połączenie ma być przekazane.

  przekazać połączenie bez
  Naciśnij przycisk Przekaż i wprowadź docelowy numer telefonu. Rozłącz
  informowania o tym odbiorcy się po usłyszeniu sygnału dzwonka.
  transferu
  Jeśli administrator nie włączył funkcji przekazywania przy odłożonej
  słuchawce, naciśnij ponownie przycisk Przekaż, aby zakończyć
  przekazanie. Aby anulować przekazanie, naciśnij przycisk Rozłącz.
  porozmawiać z odbiorcą
  transferu przed przekazaniem
  połączenia (przekazanie z
  konsultacją)

  Naciśnij przycisk Przekaż i wprowadź docelowy numer telefonu. Poczekaj,
  aż odbiorca transferu odbierze połączenie. Jeśli odbiorca zgodzi się na
  przyjęcie przekazywanego połączenia, ponownie naciśnij przycisk
  Przekaż. Jeśli rozmówca odmówi przyjęcia połączenia, naciśnij przycisk
  Wznów, aby powrócić do pierwotnego połączenia.
  przekazanie.

  26

  połączyć dwie bieżące
  rozmowy (przekazanie
  Przewiń i podświetl dowolne połączenie na linii, a następnie naciśnij
  przycisk Wybierz. Powtórz tę czynność dla drugiego połączenia. Po
  podświetleniu jednego z wybranych połączeń naciśnij przycisk PrzkBzp.
  (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
  programowego więcej, aby wyświetlić opcję PrzkBzp). Obie rozmowy
  zostaną ze sobą połączone i rozłączone z osobą, która dokonała tego
  połączenia.
  Aby pozostać na linii, należy użyć przycisku Dołącz, aby zamiast
  dokonywać bezpośredniego przekazania, utworzyć konferencję. Aby
  uzyskać szczegółowe informacje, patrz,, Nawiązywanie połączeń
  konferencyjnych" na stronie 29.

  o Gdy włączona jest funkcja przekazywania przy odłożonej słuchawce, można rozłączyć się lub nacisnąć
  przycisk Przekaż, a następnie się rozłączyć.
  Jeśli funkcja przekazywania przy odłożonej słuchawce nie jest włączona w telefonie, należy pamiętać,
  że rozłączenie się zamiast naciśnięcia przycisku Przekaż spowoduje anulowanie operacji przekazania
  i zawieszenie połączenia, które miało zostać przekazane.

  Nie można użyć przycisku Przekaż do przekierowania zawieszonego połączenia. Naciśnij przycisk
  Przekaż, aby wznowić zawieszone połączenie przed jego przekazaniem.

  27

  Przekierowywanie połączeń na inny numer
  Używając funkcji Przekierowywanie wszystkich połączeń, można przekierować na inny numer wszystkie
  połączenia kierowane do używanego telefonu IP firmy Cisco.
  Uwaga Wprowadź numer docelowego miejsca przekierowania dla wszystkich połączeń w ten sam sposób,
  jak w przypadku zwykłego wybierania numeru. Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer
  linii zewnętrznej (np. 9) lub numer kierunkowy.

  skonfigurować przekazywanie
  połączeń na linii podstawowej

  Naciśnij klawisz Przek. i wprowadź docelowy numer telefonu.

  anulować przekazywanie
  sprawdzić, czy na linii
  podstawowej włączona jest
  funkcja przekierowania
  Sprawdź, czy powyżej linii podstawowej jest wyświetlona następująca
  ikona:
  . Sprawdź także wiersz stanu na dole ekranu telefonu;
  wyświetlany tam jest numer docelowy przekazywania połączenia.

  skonfigurować lub anulować
  przekierowanie połączeń na
  dowolnej linii

  Zaloguj się na stronie WWW opcji użytkownika, wybierz urządzenie,
  a następnie wybierz z głównego menu opcję Przekieruj wszystkie
  połączenia.... Przekierowanie połączeń można skonfigurować lub
  anulować dla każdej linii telefonu. Instrukcje logowania zawiera
  ,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51.
  Gdy przekazywanie połączeń jest włączone dla dowolnej linii innej niż
  linia podstawowa, na telefonie nie ma żadnych znaków potwierdzających
  przekierowywanie połączeń. Zamiast tego należy potwierdzić ustawienia
  użytkownika na stronach WWW Opcje użytkownika.

  o Połączenia można przekierować do tradycyjnego telefonu analogowego lub do innego telefonu IP,
  chociaż administrator systemu może ograniczyć funkcję przekierowania połączeń do numerów
  wewnętrznych firmy użytkownika.
  28

  Funkcja jest osobno konfigurowana dla każdej linii; jeśli połączenie trafi na linię, na której funkcja
  przekierowania nie jest włączona, połączenie będzie dzwonić w zwykły sposób.

  Nawiązywanie połączeń konferencyjnych
  Telefon IP Cisco umożliwia włączenie trzech lub więcej osób do rozmowy telefonicznej poprzez utworzenie
  połączenia konferencyjnego.

  Typy obsługiwanych połączeń konferencyjnych
  Wyróżnia się dwa typy połączeń konferencyjnych: Standardowe i MostKnf.

  Standardowe połączenia konferencyjne
  W standardowych (lub,, ad hoc") połączeniach konferencyjnych, organizator konferencji musi zadzwonić do
  uczestników, aby dodać ich do konferencji. Przy użyciu telefonu IP Cisco możliwe jest utworzenie
  standardowej konferencji na różne sposoby, w zależności od potrzeb i konfiguracji telefonu:
  Konfer -- Użyj tego klawisza programowego, aby inicjować standardowe konferencje przez
  indywidualne dzwonienie do wszystkich uczestników. Standardowe połączenie konferencyjne jest
  domyślną funkcją dostępną w większości telefonów.

  Dołącz -- Użyj tego klawisza programowego, aby zainicjować standardową konferencję miedzy różnymi
  połączeniami znajdującymi się już na jednej linii.

  cWtrąć -- Użyj tego klawisza programowego, aby dodać się do istniejącego połączenia na linii wspólnej
  i zamienić połączenie na standardowe połączenie konferencyjne. Jest to dodatkowa funkcja, dostępna
  jedynie dla linii wspólnych, która musi być skonfigurowana przez administratora systemu. Aby uzyskać
  szczegółowe informacje, patrz,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

  Aby znaleźć dodatkowe instrukcje, patrz,, Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie do niej" na
  stronie 30.

  Połączenia konferencyjne MostKnf
  W przypadku konferencji MostKnf uczestnicy mogą dołączyć do konferencji przez wybranie bezpośrednio
  numeru konferencji i nie muszą czekać, aż inicjator konferencji nawiąże z nimi połączenie.
  Aby zainicjować połączenie konferencyjne MostKnf, użyj klawisza programowego MostKnf w telefonie,
  a następnie wybierz numer telefonu konferencji MostKnf otrzymany od administratora systemu. Aby wziąć
  udział w konferencji MostKnf, wybierz w określonym czasie numer telefonu konferencji MostKnf.
  Użytkownicy, którzy nawiążą połączenie z numerem konferencji przed jej inicjatorem, usłyszą sygnał
  zajętości. Połączenie konferencyjne MostKnf zostaje ustanowione po nawiązaniu połączenia przez inicjatora
  i może być kontynuowane nawet po jego rozłączeniu. Konferencje MostKnf to funkcja specjalna, którą
  administrator systemu musi skonfigurować dla użytkownika.
  Aby znaleźć dodatkowe informacje, patrz,, Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej" na
  stronie 32.

  29

  Ustanawianie standardowej konferencji i dołączanie
  do niej
  Standardowa konferencja umożliwia przynajmniej trzem osobom na uczestnictwo w pojedynczym
  połączeniu.

  ustanowić standardową
  Podczas połączenia naciśnij klawisz Konfer, aby dodać do połączenia
  konferencję poprzez nawiązanie kolejnego rozmówcę. (Być może konieczne będzie wcześniejsze
  połączeń z jej uczestnikami
  naciśnięcie klawisza programowego więcej, aby wyświetlić opcję
  Konfer). Wprowadź numer telefonu uczestnika konferencji.
  Po nawiązaniu połączenia i rozmowie z uczestnikiem konferencji naciśnij
  ponownie klawisz Konfer, aby dodać tego uczestnika do połączenia.
  Powtórz, aby dodać kolejnych uczestników.
  zaprosić bieżących rozmówców Jeśli na linii znajdują się dwa lub więcej połączenia, przewiń i podświetl
  do przyłączenia się do
  dowolne z nich, a następnie naciśnij klawisz Wybierz. Powtarzaj tę
  czynność dla każdego połączenia, które chcesz dodać do konferencji.
  standardowej konferencji
  Podświetlając jedno z wybranych połączeń, naciśnij klawisz Dołącz.
  programowego więcej, aby wyświetlić opcję Dołącz). Należy zauważyć,
  że połączenie aktywne jest automatycznie wybierane i dodawane do
  konferencji.
  uczestniczyć w standardowej
  Odbierz telefon, gdy zadzwoni. Nie trzeba wykonywać żadnych
  szczególnych czynności, aby uczestniczyć w standardowym połączeniu
  konferencyjnym.

  wtrącić się (dodać się) do
  połączenie na linii wspólnej i
  zamienić połączenie w
  standardowe połączenie
  konferencyjne

  Podświetl połączenie używane zdalnie na wspólnej linii i naciśnij klawisz
  cWtrąć. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
  programowego więcej, aby wyświetlić opcję cWtrąć). Inni rozmówcy
  usłyszą dźwięk wtrącenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
  ,, Korzystanie z linii wspólnej" na stronie 35.

  przejrzeć listę uczestników
  Podświetl aktywną konferencję, po czym naciśnij klawisz ListaK.
  Uczestnicy wyświetleni są w kolejności przystąpienia do konferencji,
  z ostatnio przyłączonymi uczestnikami na początku listy.

  pobrać aktualną listę
  uczestników konferencji

  Podczas przeglądania listy konferencji naciśnij klawisz Aktual.

  sprawdzić, kto rozpoczął
  konferencję

  W trakcie przeglądania listy konferencji znajdź osobę umieszczoną na
  dole listy z gwiazdką (*) obok nazwy.

  30

  usunąć uczestnika ostatnio
  Podświetl nazwę uczestnika znajdującego się na szczycie listy
  konferencji i naciśnij klawisz Usuń. (Ostatni uczestnik jest zawsze
  umieszczony na szczycie listy). Lub, nie widząc listy konferencji, naciśnij
  klawisz UsuńOst. Tylko inicjator konferencji może usuwać z niej
  uczestników.

  usunąć uczestnika konferencji

  Podświetl nazwę uczestnika, po czym naciśnij klawisz Usuń. Tylko
  inicjator konferencji może usuwać z niej uczestników.

  zakończyć uczestnictwo w
  standardowej konferencji

  Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz Rozłącz. Jeśli inny użytkownik
  zainicjował połączenie konferencyjne, rozłączenie się nie zakłóci
  połączenia dla pozostałych rozmówców.
  Jeśli użytkownik zainicjował połączenie konferencyjne, rozłączenie się
  może zakończyć konferencję (w zależności od sposobu skonfigurowania
  telefonu przez administratora systemu). Aby temu zapobiec, należy przed
  rozłączeniem się przekazać konferencję innemu rozmówcy. Ten
  rozmówca jest wówczas,, wirtualnym kontrolerem" konferencji.
  Kontroler wirtualny nie może dodawać ani usuwać rozmówców;
  konferencja jednak będzie kontynuowana z dotychczasowymi
  rozmówcami.

  o Połączenia muszą być na tej samej linii, aby można było dodać je do standardowego połączenia
  konferencyjnego. Jeśli połączenia są na różnych liniach, przekaż je na pojedynczą linię przed użyciem
  klawisza Konfer lub Dołącz.
  Jeśli przy próbie użycia klawisza Dołącz wyświetlany jest komunikat o błędzie,, Brak informacji o
  uczestniku", upewnij się, czy poza aktywnym połączeniem, które jest wybierane automatycznie,
  zostało wybrane przynajmniej jeszcze jedno połączenie.

  W zależności od konfiguracji telefonu, jeśli uczestnik opuści konferencję po jej utworzeniu, może ona
  zostać zakończona. Więcej informacji można znaleźć w ostatnim wierszu poniższej tabeli.

  31

  Ustanawianie konferencji MostKnf i dołączanie do niej
  numeru konferencji i nie muszą czekać, aż inicjator konferencji nawiąże z nimi połączenie. Szczegółowe
  informacje zawiera poniższa tabela.

  ustanowić konferencję
  Naciśnij klawisz NowePoł lub podnieś słuchawkę. Następnie naciśnij
  klawisz MostKnf i wybierz numer konferencji MostKnf. (Aby uzyskać
  listę prawidłowych numerów, należy skontaktować się z administratorem).
  Należy pamiętać o dostarczeniu uczestnikom numeru konferencji, aby
  mogli oni nawiązać połączenie konferencyjne. Uczestnicy, którzy nawiążą
  połączenie z podanym numerem przed inicjatorem konferencji, usłyszą
  sygnał zajętości.

  uczestniczyć w konferencji
  Wybierz numer podany przez inicjatora konferencji MostKnf. Połączenie
  z numerem konferencji zostanie nawiązane dopiero wówczas, gdy inicjator
  konferencji nawiąże połączenie z jej numerem.

  zakończyć konferencję
  Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz Rozłącz.

  32

  Zaawansowana obsługa połączeń

  Zaawansowana obsługa połączeń
  Operacje zaawansowanej obsługi połączeń obejmują specjalne (niestandardowe) funkcje, które mogą zostać
  skonfigurowane przez administratora systemu w zależności od potrzeb obsługi połączeń oraz środowiska
  roboczego. Użytkownik nie ma dostępu do tych funkcji, jeśli nie zostaną one uruchomione przez
  administratora systemu.

  Zapamiętywanie i odbieranie zaparkowanych
  Użytkownik może,, zaparkować" połączenie, jeśli ma być ono zachowane w celu późniejszego odebrania
  z innego telefonu systemu Cisco CallManager (na przykład przy biurku współpracownika lub w pokoju
  konferencyjnym). Parkowanie połączeń jest opcjonalną funkcją, która musi być uruchomiona przez
  administratora.

  zapisać aktywne
  połączenie przy użyciu
  funkcji parkowania

  Podczas połączenia naciśnij klawisz Parkuj. (Być może konieczne będzie
  wcześniejsze naciśnięcie klawisza programowego więcej, aby wyświetlić
  opcję Parkuj). Powoduje to zapamiętanie połączenia. Zanotuj wyświetlony
  na wyświetlaczu telefonu numer parkingu i odłóż słuchawkę.

  odebrać zaparkowane
  Na dowolnym telefonie IP Cisco w sieci wprowadź numer parkingu, aby odebrać
  połączenie.
  Czas na odebranie zaparkowanego połączenia jest ograniczony i po jego
  przekroczeniu zaczyna dzwonić telefon, do którego połączenie było pierwotnie
  kierowane. Informacje o tym limicie czasowym można uzyskać od
  Przejmowanie przekierowanych połączeń
  w telefonie
  Administrator systemu może włączyć funkcję przejmowania połączeń dla telefonu w przypadku dzielenia ze
  współpracownikami odpowiedzialności za obsługę połączeń. Funkcja przejmowania połączeń pozwala na
  odebranie połączenia dzwoniącego na telefonie współpracownika przez przekierowanie połączenia na
  obsługiwany telefon. Funkcje przejmowania połączeń można wykorzystać do obsługi połączeń dla
  współpracowników znajdujących się w tej samej grupie przejmowania połączeń (Przejmij), znajdujących się
  w innej grupie przejmowania połączeń (PrzejmG) lub znajdujących się w grupie powiązanej (PrzejmI).

  33

  odebrać połączenie sygnalizowane na
  innym numerze wewnętrznym z tej
  samej grupy przejmowania połączeń

  Naciśnij przycisk Przejmij, aby utworzyć połączenie.
  (Przed naciśnięciem przycisku Przejmij może być konieczne
  podniesienie słuchawki).
  Jeśli administrator systemu nie włączył funkcji automatycznego
  przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku Przejmij
  połączenie zostanie zasygnalizowane na telefonie dzwonkiem.
  W takim przypadku naciśnij przycisk Odbierz, aby utworzyć
  odebrać połączenie dzwoniące na
  innym numerze wewnętrznym poza
  grupą

  Naciśnij przycisk PrzejmG. (Przed naciśnięciem przycisku
  PrzejmG może być konieczne podniesienie słuchawki).
  Wprowadź podany przez administratora kod grupy przejmowania
  połączeń, aby utworzyć połączenie.
  przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku PrzejmG i
  wprowadzeniu kodu grupy przejmowania połączeń połączenie
  zostanie zasygnalizowane na telefonie dzwonkiem. W takim
  przypadku naciśnij przycisk Odbierz, aby utworzyć połączenie.

  innym numerze wewnętrznym w tej
  samej grupie lub w grupie powiązanej

  Naciśnij przycisk PrzejmI, aby utworzyć połączenie. (Przed
  naciśnięciem przycisku PrzejmI może być konieczne podniesienie
  słuchawki).
  przejmowania połączeń, po naciśnięciu przycisku PrzejmI
  o Naciśnięcie przycisku Przejmij lub PrzejmG powoduje odebranie połączenia najdłużej
  sygnalizowanego dzwonkiem.
  W przypadku funkcji PrzejmI administrator systemu może przypisać grupie wiele grup przejmowania
  połączeń i nadać im priorytety. Naciśnięcie przycisku PrzejmI powoduje odebranie połączenia
  dzwoniącego w grupie przejmowania o najwyższym priorytecie.

  Aby przejąć połączenie sygnalizowane na numerze wewnętrznym innym od numeru linii podstawowej,
  należy najpierw nacisnąć przycisk
  (przycisk dostępnej linii), a następnie klawisz programowy
  Przejmij połączenie.

  34

  Korzystanie z linii wspólnej
  Administrator systemu może przydzielić użytkownikowi,, wspólną" linię telefoniczną. Linie wspólne mają
  zwykle dwa podstawowe zastosowania:
  Jedna osoba korzysta z wielu telefonów -- Na przykład, linia wspólna użytkownika jest przypisana
  zarówno do telefonu na biurku, jak i w pracowni. Połączenie przychodzące na linię wspólną dzwoni
  na obu telefonach i można użyć każdego z nich do odebrania połączenia.

  Wiele osób dzieli linię -- Na przykład użytkownik jest jedną z wielu osób mogących obsługiwać
  połączenia przychodzące na linii wspólnej, lub jest menadżerem dzielącym numer wewnętrzny ze
  swoim asystentem.

  Omówienie linii wspólnych
  Używanie zdalne
  W przypadku używania linii wspólnej, można zobaczyć ikonę używania zdalnego na wyświetlaczu telefonu:
  . Ta ikona oznacza, że linia wspólna jest aktualnie zajęta przez współpracownika. Możliwe jest normalne
  wykonywanie i odbieranie połączeń na linii wspólnej, nawet kiedy wyświetlana jest ikona używania zdalnego.
  Informacje na temat Połączeń wspólnych i Wtrąceń
  Jeśli współpracownik dzielący linię z użytkownikiem nie ma włączonej funkcji Prywatność, możliwe
  jest wyświetlanie na wyświetlaczu telefonu informacji na temat wykonywanych i odbieranych przez
  współpracownika połączeń na linii wspólnej. Informacje te mogą zawierać identyfikator rozmówcy i
  czas trwania połączenia. I odwrotnie, w przypadku nawiązania połączenia informacje o tym połączeniu
  są wyświetlane na wyświetlaczu telefonu współpracownika.
  Gdy informacja o połączeniu jest wyświetlana, użytkownik i współpracownicy mogą włączać się do rozmów
  na liniach wspólnych przy użyciu funkcji Wtrąć lub cWtrąć. Włączanie się do rozmowy na linii wspólnej nosi
  nazwę wtrącania. Więcej informacji na temat wtrącania zawiera,, Dołączanie się do połączenia na linii
  wspólnej" na stronie 36.

  Prywatność
  Jeśli współpracownicy dzielący linię nie mają mieć możliwości wyświetlania informacji na temat połączeń
  użytkownika, należy włączyć funkcję Prywatność. W ten sposób współpracownicy nie mają też możliwości
  wtrącania w połączenia użytkownika. Patrz,, Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do połączenia
  na linii wspólnej" na stronie 38.

  35

  Maksymalna liczba połączeń na linii wspólnej
  Maksymalna liczba połączeń jaka może zostać obsłużona na linii wspólnej może się różnić w zależności od
  telefonu. Tak więc może zdarzyć się sytuacja, że użytkownik nie będzie mógł nawiązać nowego połączenia
  na linii wspólnej, nawet jeśli będą mogli to robić jego współpracownicy. Na przykład wówczas, gdy telefon
  użytkownika obsługuje co najwyżej cztery połączenia na linii wspólnej, a telefon współpracownika obsługuje
  pięć połączeń na tej samej linii. Jeśli na linii są nawiązane cztery połączenia, klawisz programowy NowePoł
  jest niedostępny dla użytkownika, chociaż jest dostępny dla współpracownika.

  Dołączanie się do połączenia na linii wspólnej
  Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona, administrator systemu może udostępnić użytkownikowi funkcje
  Wtrąć i cWtrąć. Funkcje te mogą zostać użyte w celu dodania użytkownika do aktywnego połączenia na linii
  wspólnej. Zazwyczaj tylko jedna z danych funkcji może być skonfigurowana dla użytkownika.

  sprawdzić, czy
  współpracownik ma na
  linii wspólnej aktywne
  Spójrz na numer linii wspólnej. Kiedy linia jest używana z innego telefonu,
  wyświetlana jest ikona zdalnego używania:
  .

  wyświetlić bieżące
  połączenia na linii
  36

  Jeśli współpracownik włączył opcję Prywatność, klawisze programowe Wtrąć i
  cWtrąć są niedostępne i nie można dokonać wtrącenia do połączenia. W takim
  przypadku nie można wyświetlać informacji na temat prywatnych połączeń na
  wyświetlaczu telefonu; jednak możliwe jest korzystanie z linii wspólnej, aby
  wykonywać i odbierać nowe połączenia.
  Naciśnij klawisz
  , aby wybrać używaną linię wspólną. W obszarze
  aktywności połączenia zostaną wyświetlone informacje o wszystkich
  nieprywatnych rozmowach.

  włączyć się do
  wspólnej przy użyciu
  klawisza programowego
  Wtrąć

  Na wyświetlaczu telefonu wyróżnij używane zdalnie połączenie i naciśnij
  klawisz Wtrąć. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
  programowego więcej, aby wyświetlić opcję Wtrąć). Pozostali rozmówcy
  usłyszą dźwięk oznaczający obecność użytkownika.

  Na Wyświetlaczu telefonu podświetl zdalnie używane połączenie i naciśnij
  klawisz cWtrąć. Pozostali rozmówcy
  usłyszą dźwięk i krótką przerwę, a na wyświetlaczu telefonu zostanie zmieniona
  informacja na temat połączenia.

  Jeśli jeden z użytkowników rozłączy się, pozostali uczestnicy usłyszą sygnał
  rozłączenia, a pierwotne połączenie będzie kontynuowane.

  Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do funkcji Wtrąć, funkcja cWtrąć
  konwertuje połączenie w standardowe połączenie konferencyjne, umożliwiając
  dodawanie nowych uczestników konferencji do połączenia. (Aby dowiedzieć się
  więcej na temat funkcji konferencji, których można używać za pomocą funkcji
  cWtrąć, patrz,, Nawiązywanie połączeń konferencyjnych" na stronie 29).
  Po odłożeniu słuchawki połączenie pozostanie konferencją (jeśli przynajmniej
  trzech uczestników pozostanie na linii).

  o Klawisze programowe Wtrąć i cWtrąć nie są dostępne dla połączeń prywatnych.
  Nie można użyć funkcji wtrącenia w przypadku zaszyfrowanego połączenia, jeśli używany telefon nie
  jest skonfigurowany do pracy z szyfrowaniem. Jeśli próba wtrącenia nie powiedzie się z tego powodu,
  w telefonie będzie słychać przyspieszony sygnał zajętości. Patrz,, Nawiązywanie i odbieranie
  bezpiecznych połączeń" na stronie 39.

  Użytkownik zostanie odłączony od rozmowy, do której dołączył się, używając klawisza Wtrąć,
  jeśli zostanie ona zawieszona, przekazana lub przekształcona w połączenie konferencyjne.

  37

  Ochrona przed wyświetleniem lub wtrącaniem się do
  połączenia na linii wspólnej
  Jeśli linia telefoniczna jest współdzielona, możliwe jest użycie funkcji Prywatność, aby uniemożliwić innym
  użytkownikom, którzy współdzielą linię, wyświetlanie połączeń lub wtrącanie się do połączeń użytkownika
  (dodawanie się do połączeń na linii wspólnej przy użyciu funkcji Wtrąć lub cWtrąć).

  uniemożliwić innym wyświetlanie lub
  wtrącanie się do połączeń na linii
  Włącz funkcję Prywatność, naciskając klawisz Prywatne.
  Gdy funkcja Prywatność jest włączona, obok klawisza funkcji
  Prywatne jest wyświetlana następująca ikona:

  umożliwić innym wyświetlenie lub
  Wyłącz funkcję Prywatność, naciskając klawisz Prywatne.
  Gdy funkcja Prywatność jest wyłączona, obok klawisza funkcji
  o Jeśli w telefonie, który współdzieli linię użytkownika, włączona jest funkcja Prywatność, możliwe jest
  normalne wykonywanie i odbieranie połączeń przy użyciu linii wspólnej. Nie można jednak włączać się
  do istniejących połączeń na linii wspólnej, a klawisze programowe funkcji wtrącenia są dla użytkownika
  niedostępne.
  Funkcja Prywatność dotyczy wszystkich linii wspólnych telefonu. Zatem jeśli dostępnych jest wiele
  linii wspólnych w telefonie i jeśli funkcja Prywatność jest włączona, współpracownicy nie będą mogli
  wyświetlać, ani wtrącać się do połączeń na żadnej z linii wspólnych użytkownika.

  Śledzenie podejrzanych połączeń
  W razie odbierania podejrzanych lub złośliwych połączeń administrator systemu może włączyć w telefonie
  funkcję Identyfikacja złośliwych połączeń (MCID, Malicious Call Identification). Funkcja ta pozwala
  użytkownikowi na wskazanie aktywnego połączenia jako podejrzane, co inicjuje automatyczne komunikaty
  dotyczące śledzenia.

  wskazać podejrzane
  Naciśnij klawisz MCID. Usłyszysz specjalny sygnał, a na telefonie zostanie
  wyświetlony komunikat,, Id. poł. złośliw. powiodła się". Połączenie
  pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie rozłączone.

  38

  Nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń
  W zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu skonfigurował telefon, może on obsługiwać
  nawiązywanie i odbieranie bezpiecznych połączeń.
  Telefon może obsługiwać następujące typy połączeń:
  Połączenie uwierzytelnione -- oznacza, że wszystkie telefony biorące udział w połączeniu zostały
  zweryfikowane.

  Połączenie szyfrowane -- w telefonie odbierany i transmitowany jest zaszyfrowany dźwięk (rozmowa
  użytkownika) w obrębie sieci IP Cisco. Rozmowy szyfrowane są jednocześnie uwierzytelnione.

  Połączenie bez atrybutu bezpieczeństwa -- przynajmniej jeden z uczestniczących telefonów nie
  obsługuje tych funkcji bezpieczeństwa lub telefony nie mogą być zweryfikowane.

  sprawdzić poziom bezpieczeństwa Po prawej stronie licznika czasu trwania połączenia dla nawiązanego
  połączenia poszukaj jednej z następujących ikon bezpieczeństwa:
  Połączenie uwierzytelnione
  Połączenie szyfrowane
  Jeśli połączenie nie jest bezpieczne, żadna z ikon bezpieczeństwa nie
  jest wyświetlana.
  sprawdzić, czy w firmie
  użytkownika mogą być
  wykonywane bezpieczne
  Skontaktuj się z administratorem systemu.

  Uwaga Istnieją interakcje, restrykcje i ograniczenia mające wpływ na działanie funkcji bezpieczeństwa
  w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

  39

  Klasyfikowanie krytycznych połączeń
  W niektórych szczególnych środowiskach, takich jak instytucje wojskowe lub rządowe, może być wymagane
  wykonywanie i odbieranie pilnych i krytycznych połączeń. Takie krytyczne połączenia mogą wymagać
  wyższego priorytetu obsługi, np. rozłączenia innych połączeń. Jeśli istnieje potrzeba takiej szczególnej
  obsługi połączeń, administrator systemu może włączyć w telefonie funkcję Wielopoziomowe prawo
  pierwszeństwa (MLPP, Multilevel Precedence and Preemption).
  Zapamiętaj poniższe pojęcia:
  Pierwszeństwo oznacza związany z połączeniem priorytet.

  Prawo pierwszeństwa jest procesem rozłączania istniejących połączeń o niższym priorytecie przez
  połączenie o wyższym priorytecie, które jest przekazywane do telefonu.

  Jeśli...

  chcesz określić priorytet (pierwszeństwo) Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać listę
  wychodzącego połączenia
  numerów pierwszeństwa odpowiadających połączeniom.
  chcesz nawiązać połączenie priorytetowe Wprowadź numer telefonu poprzedzony przez numer dostępowy
  (z pierwszeństwem)
  funkcji MLPP (dostarczony przez administratora systemu).
  usłyszysz specjalny dzwonek (szybszy
  niż zazwyczaj) lub specjalny dźwięk
  oczekiwania na połączenie

  Odbierasz połączenie priorytetowe (z pierwszeństwem). Ikona
  MLPP na wyświetlaczu telefonu wskazuje priorytet połączenia.

  chcesz wyświetlić priorytet połączenia

  Znajdź ikonę MLPP na wyświetlaczu telefonu:
  Połączenie o niskim priorytecie (priorytet)
  Połączenie o średnim priorytecie (pilne)
  Połączenie o wysokim priorytecie (błyskawiczne)
  Połączenie o najwyższym priorytecie
  (unieważniające błyskawiczne) lub połączenie
  Zastąpienie wykonawcze
  Połączenia o wyższym priorytecie są wyświetlane na początku
  listy połączeń. Jeśli ikon MLPP nie jest wyświetlona, priorytet
  jest na poziomie normalnym (rutynowe).

  chcesz zaakceptować połączenie o
  wyższym priorytecie

  Odbierz połączenie jak zazwyczaj. Jeśli to konieczne, najpierw
  zakończ aktywne połączenie.

  usłyszysz ciągły dźwięk przerywający
  Użytkownik lub rozmówca otrzymują połączenie mające
  pierwszeństwo przed bieżącym połączeniem. Rozłącz się
  natychmiast, aby umożliwić nadejście połączenia o wyższym
  priorytecie.

  40

  o Przy nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń z funkcją MLPP sygnały wybierania i połączenia
  oczekującego różnią się od standardowych.
  W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru dostępowego funkcji MLPP zostanie odtworzona
  zapowiedź głosowa informująca o tym błędzie.

  41

  Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego
  i układu głośnomówiącego
  Poniższa tabela opisuje sposób korzystania z tych urządzeń.

  posłużyć się słuchawką

  Podnieś słuchawkę; odłóż słuchawkę.

  posłużyć się zestawem
  nagłownym

  Naciśnij klawisz
  , aby włączyć lub wyłączyć tryb zestawu
  nagłownego. (Użytkownicy korzystający z funkcji automatycznego
  odbierania połączeń mogą znaleźć informacje o wyjątkach w
  ,, Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń z
  zestawem nagłownym lub układem głośnomówiącym" na stronie 43).
  Stosując zestaw nagłowny, można używać wszystkich funkcji
  sterujących telefonu, m. in.
  i
  .
  Aby uzyskać informacje o możliwości zakupu zestawu nagłownego,
  patrz,, Nabycie zestawu nagłownego" na stronie 43.

  posłużyć się układem
  głośnomówiącym

  Naciśnij klawisz
  , aby włączyć lub wyłączyć tryb układu
  głośnomówiącego.
  Wiele działań podejmowanych w celu nawiązania lub odebrania
  połączenia automatycznie włącza tryb układu głośnomówiącego,
  o ile słuchawka jest odłożona, a klawisz
  nie świeci.

  przełączyć się na układ
  głośnomówiący lub zestaw
  nagłowny (ze słuchawki) podczas
  i odłóż słuchawkę.

  przełączyć się na słuchawkę
  (z układu głośnomówiącego lub
  zestawu nagłownego) podczas
  Podnieś słuchawkę. Nie ma potrzeby naciskania żadnych klawiszy.

  o Aby odnaleźć gniazdo zestawu nagłownego, sprawdź informacje w,, Podłączanie telefonu" na stronie 6.
  42

  Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu
  głośnomówiącego do wybierania, odbierania i rozłączania połączeń lub wykonywania na nich innych
  czynności można znaleźć w,, Podstawowa obsługa połączeń" na stronie 20.

  Korzystanie ze słuchawki, zestawu nagłownego i układu głośnomówiącego

  Nabycie zestawu nagłownego
  Telefon umożliwia korzystanie z zestawów nagłownych wyposażonych we wtyczki z przewodem czterolub sześciożyłowym. Informacje na temat możliwości zakupu zestawów nagłownych można znaleźć w
  ,, Informacja na temat zestawu nagłownego" na stronie 8 i pod adresem URL: http://vxicorp. com/cisco

  Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania
  połączeń z zestawem nagłownym lub układem
  głośnomówiącym
  Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania połączeń jest zalecane przy dużej liczbie połączeń
  przychodzących lub odbieraniu połączeń w imieniu innych osób. Administrator systemu konfiguruje funkcję
  automatycznego odbierania połączeń do pracy z układem głośnomówiącym lub zestawem nagłownym.
  Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

  posłużyć się funkcją
  automatycznego odbierania
  połączeń z zestawem
  Zestaw nagłowny powinien być włączony (inaczej mówiąc,
  powinien być
  podświetlony) nawet jeśli użytkownik nie prowadzi połączenia. Aby zestaw
  nagłowny być cały czas włączony, naciśnij klawisz Rozłącz, aby się rozłączyć
  (a nie klawisz
  w celu zakończenia połączenia), a następnie naciśnij
  klawisz NowePoł lub Połącz podczas nawiązywania nowego połączenia.
  Jeśli telefon jest skonfigurowany do korzystania z funkcji automatycznego
  odbierania połączeń w trybie zestawu nagłownego, połączenia będą odbierane
  automatycznie tylko jeśli
  jest podświetlony. W przeciwnym wypadku
  połączenia będą sygnalizowane normalnym dzwonkiem i konieczne będzie
  odebranie ich ręcznie.

  połączeń z układem
  Słuchawka powinna leżeć na widełkach, a tryb zestawu nagłownego powinien
  być wyłączony (inaczej mówiąc,
  nie ma świecić).
  Jeśli telefon jest ustawiony na korzystanie z funkcji automatycznego
  odbierania połączeń w trybie układu głośnomówiącego i jeśli powyższe
  kryteria są spełnione, połączenia będą odbierane automatycznie przy
  użyciu słuchawki. W przeciwnym wypadku połączenia będą sygnalizowane
  normalnym dzwonkiem i konieczne będzie odebranie ich ręcznie.

  43

  Zmiana ustawień telefonu
  Telefon IP Cisco można dostosować do własnych preferencji przez zmianę ustawień zgodnie z informacjami
  zawartymi w poniższej tabeli. Zapamiętaj poniższe wskazówki:
  Większość ustawień jest dostępna w telefonie użytkownika, ale niektóre są dostępne za pośrednictwem
  stron WWW Opcje użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz,, Logowanie do stron WWW
  opcji użytkownika" na stronie 51.

  Jeśli chcesz przywrócić wartości ustawień, jakie zostały fabrycznie zakodowanie w telefonie, wybierz
  opcję
  & gt; Domyślne. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie klawisza
  programowego więcej, aby wyświetlić opcję Domyślne). Będzie to miało wpływ na poziomy głośności
  i wartości w menu Kontrast i Typ dzwonka.

  nie reaguje, może to oznaczać, że administrator systemu wyłączył ten klawisz.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem systemu.

  Regulacja głośności
  Poniższa tabela zawiera informacje, w jaki sposób można regulować i zapisywać poziomy głośności telefonu.

  dopasować poziom
  głośności połączenia

  wybierania.

  podczas połączenia lub po wywołaniu sygnału

  Możesz nacisnąć klawisz Zapisz, aby zapisać to ustawienie głośności do
  przyszłych połączeń.
  Należy zauważyć, że ustawienia głośności dla słuchawki, zestawu
  głośnomówiącego i zestawu nagłownego muszą być ustawiane oddzielnie.
  głośności dzwonka

  44

  Naciśnij klawisz
  , gdy słuchawka leży na widełkach, a klawisze
  zestawu nagłownego i układu głośnomówiącego są wyłączone. Naciskaj dalej
  klawisz, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Nowe ustawienie głośności
  dzwonka jest zapisywane automatycznie.

  Zmiana ustawień telefonu

  Dostosowywanie dzwonków i wskaźników
  wiadomości
  Dla każdej linii telefonu użytkownik może skonfigurować sposoby wskazywania przychodzącego połączenia
  lub nowej wiadomości poczty głosowej. Niestandardowe dzwonki i inne wskaźniki mogą ułatwić szybkie
  rozróżnienie linii. Na przykład można wybrać dźwięk przypominający ćwierkanie jako wskaźnik połączenia
  przychodzącego na linii 1, a dźwięk przypominający uderzanie w bęben jako wskaźnik połączenia
  przychodzącego na linii 2.

  zmienić dźwięk dzwonka

  Wybierz opcję

  & gt; Typ dzwonka.

  Wybierz linię telefoniczną lub domyślne ustawienie dzwonka. Użyj
  klawisza Nawigacja, aby przewinąć typy dzwonków. Naciśnij klawisz
  Odtwórz, aby usłyszeć wybrany typ dzwonka. Po znalezieniu żądanego
  dzwonka, naciśnij klawisz Wybierz, a następnie klawisz OK.
  Możliwe jest zastosowanie ustawienia domyślnego dzwonka dla wybranej
  linii telefonicznej poprzez naciśnięcie klawisza Domyślne.
  zmienić wzorzec dzwonienia
  (tylko miganie, pojedynczy
  dzwonek, tylko sygnał
  dźwiękowy itp. )

  Zaloguj się do stron WWW Opcje użytkownika, wybierz urządzenie,
  następnie wybierz z głównego menu opcje Zmień ustawienia dzwonka
  Zmiana sposobu działania
  lampki wiadomości
  głosowych w trakcie
  używania słuchawki

  następnie wybierz z głównego menu opcję Zmień reguły dotyczące
  działania lampki wiadomości oczekującej.... Zwykle domyślne reguły
  działania lampki nowej wiadomości powodują ciągłe świecenie, gdy
  użytkownik otrzymuje nową wiadomość głosową.

  Zmiana ustawień wyświetlacza telefonu
  Możliwa jest zmiana kontrastu i języka na wyświetlaczu telefonu.

  zmienić kontrast
  wyświetlacza telefonu

  zmienić język na
  Zaloguj się do stron WWW Opcje użytkownika, wybierz urządzenie, następnie
  wybierz z głównego menu opcję Zmień ustawienia regionalne.... Aby uzyskać
  dodatkowe informacje, patrz,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika"
  na stronie 51.

  & gt; Kontrast. Naciśnij klawisz Do góry, W dół lub
  , a następnie naciśnij klawisz OK. Lub naciśnij klawisz Anuluj,
  aby powrócić do wcześniej zapisanego ustawienia.

  45

  Konfigurowanie funkcji szybkiego wybierania
  Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wykonanie połączenia poprzez naciśnięcie klawisza lub
  wprowadzenia kodu indeksu.
  Numery szybkiego wybierania w telefonie można ustawić na dwa sposoby:
  Szybkie wybieranie za pomocą klawisza -- Możliwe jest przypisanie numeru szybkiego wybierania do
  dowolnego dostępnego klawisza programowalnego w telefonie, który nie został jeszcze skonfigurowany
  jako linia, funkcja lub klawisz usługi.

  Szybkie wybieranie z kodem indeksu -- Korzystanie z funkcji Wybieranie skrócone umożliwia
  wprowadzenie przypisanego numeru indeksu (od 1 do 99), dzięki czemu nie trzeba wprowadzać
  całego numeru telefonu.

  Oba typy funkcji szybkiego wybierania można skonfigurować na stronach WWW Opcje użytkownika,
  zgodnie z poniższą tabelą. (Aby znaleźć więcej informacji na temat stron Opcje użytkownika, patrz
  ,, Logowanie do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51).

  przypisać do
  klawiszy numery
  szybkiego
  wybierania

  Zaloguj się do stron WWW opcji użytkownika, wybierz urządzenie, a następnie
  wybierz z głównego menu opcję Dodaj/zaktualizuj klawisze szybkiego
  wybierania.
  W sekcji Ustawienia szybkiego wybierania w telefonie wprowadź numer telefonu
  i etykietę dla każdego dostępnego klawisza szybkiego wybierania. Numer należy
  wpisać dokładnie tak, jak w przypadku wybierania go przy użyciu telefonu.
  Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer linii zewnętrznej (np. 9)
  lub numer kierunkowy.
  Wprowadzona etykieta jest wyświetlana obok klawisza szybkiego wybierania na
  ekranie telefonu.

  dodać numery
  wybierania
  przeznaczone do
  używania z funkcją
  Skrócone
  wybieranie

  usunąć numer
  Usuń zarówno numer telefonu, jak i etykietę ze stron WWW szybkiego wybierania.

  46

  W sekcji Ustawienia szybkiego wybierania nieprzypisane do klawiszy dla
  każdego dostępnego klawisza szybkiego wybierania wprowadź numer telefonu i
  etykietę. Numer należy wpisać dokładnie tak, jak w przypadku wybierania go przy
  użyciu telefonu. Na przykład w razie potrzeby należy wpisać numer linii zewnętrznej
  (np.

  o,, Nawiązywanie połączenia" na stronie 20 zawiera szczegółowe informacje na temat wykonywania
  połączeń przy użyciu dowolnej z funkcji szybkiego wybierania.
  Klawisze szybkiego wybierania może przypisać do telefonu administrator systemu; może on również
  ograniczyć liczbę klawiszy szybkiego wybierania, które może ustawić użytkownik.

  47

  Korzystanie z systemu wiadomości głosowych,
  dzienników połączeń i książek telefonicznych
  W tej sekcji opisano sposób korzystania z klawiszy funkcji w celu uzyskania dostępu do wiadomości
  głosowych, dzienników połączeń i książek telefonicznych.

  Dostęp do Wiadomości głosowych
  Od firmy użytkownika zależy, jaka usługa wiadomości głosowych jest dostępna w telefonie. Najbardziej
  aktualne i szczegółowe informacje na temat danej usługi znajdują się w dołączonej do niej dokumentacji.
  Ogólny opis funkcji usług wiadomości głosowych został przedstawiony w poniższej tabeli.

  skonfigurować i
  dostosować do
  własnych potrzeb
  usługę wiadomości
  głosowych

  i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi. Jeśli na
  wyświetlaczu telefonu zostanie wyświetlone podręczne menu, wybierz z niego
  właściwą pozycję.

  nadeszła nowa
  wiadomość głosowa

  Sprawdź następujące wskaźniki na telefonie:
  Ciągłe czerwone światło na słuchawce. (Ten wskaźnik może działać w inny
  sposób. Patrz,, Dostosowywanie dzwonków i wskaźników wiadomości" na
  stronie 45).

  Migający symbol koperty
  i wiadomość tekstowa na wyświetlaczu

  . W zależności od usługi czynność ta powoduje
  wysłuchać wiadomości Naciśnij klawisz
  głosowe lub wejść do automatyczne wybranie usługi wiadomości głosowych, albo wyświetla menu
  menu wiadomości
  podręczne na wyświetlaczu telefonu.
  głosowych
  przekazać połączenie
  do systemu
  48

  Naciśnij klawisz PNatPGł. Funkcja PNatPGł umożliwia automatyczne
  przekazanie połączenia (w tym połączenia dzwoniącego lub zawieszonego)
  do systemu wiadomości głosowych. Osoby dzwoniące słyszą nagrane przez
  użytkownika powitanie i mogą zostawić wiadomość.

  Korzystanie z systemu wiadomości głosowych, dzienników połączeń i książek telefonicznych

  Korzystanie z dzienników połączeń i książek
  telefonicznych
  W telefonie przechowywany jest dziennik połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych. Klawisza
  Książki telefoniczne można użyć do wyświetlania i nawiązywania połączenia z dzienników połączeń.
  Możliwe jest również otrzymanie dostępu do firmowej książki telefonicznej (jeśli jest stosowana).

  & gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane,
  lub Połączenia odebrane. W każdym dzienniku mieszczą się maksymalnie 32 pozycje.
  Wybierz pozycję i podnieś słuchawkę. W razie konieczności edycji numeru
  wyświetlanego w dzienniku, naciśnij klawisz Edycja, a następnie & lt; & lt; lub & gt; & gt;,
  aby przesunąć kursor lub skasować cyfry. Wprowadź cyfry przy użyciu klawiatury.
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z dziennika połączeń w czasie trwania aktywnego
  połączenia, przewiń listę do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz Połącz. Następnie
  wybierz klawisz programowy, aby obsłużyć pierwsze połączenie:
  Przekaż -- Przekazuje pierwszego rozmówcę do drugiego. (Naciśnij klawisz
  Przekaż dwukrotnie).

  skasować dzienniki Naciśnij
  , a następnie naciśnij klawisz Wyczyść. W ten sposób czyszczone są
  dzienniki połączeń nieodebranych, wykonanych i odebranych.

  49

  & gt; Firmowa książka telefoniczna (rzeczywista nazwa
  może być inna). Wyszukaj pozycję, wprowadzając litery przy użyciu klawiatury.
  (Wyszukiwanie można przeprowadzić, używając fragmentu nazwy). Aby wybrać numer
  z książki, przewiń listę do tego numeru i podnieś słuchawkę.
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej w czasie trwania aktywnego
  Uwaga Wyłączenie lub zresetowanie sieci może spowodować utratę informacji w dziennikach połączeń.

  50

  Dostęp do stron WWW opcji użytkownika

  Dostęp do stron WWW opcji użytkownika
  Ponieważ telefon IP Cisco jest urządzeniem sieciowym, może wymieniać informacje z innymi urządzeniami
  sieciowymi w firmie użytkownika, włączając w to usługi komputera użytkownika i usługi oparte na sieci
  WWW dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
  Korzystając ze stron WWW Opcje użytkownika systemu Cisco CallManager, można włączać usługi telefonu,
  a także sterować z komputera ustawieniami i funkcjami telefonu. Po skonfigurowaniu funkcji i usług na
  stronach WWW, możliwy jest dostęp do nich w telefonie.
  Na przykład, można ustawić pozycje szybkiego wybierania na stronach WWW, a następnie uzyskać do nich
  dostęp w telefonie.
  W sekcji tej opisano metodę dostępu do stron WWW opcji użytkownika oraz sposób uaktywniania usług
  telefonu. Więcej informacji o konfigurowaniu funkcji oraz usługach telefonicznych, które można aktywować,
  można znaleźć w dokumencie Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW pod następującym
  adresem URL: http://www. htm

  Logowanie do stron WWW opcji użytkownika
  Procedura
  Krok 1 Adres URL strony Opcje użytkownika, identyfikator użytkownika i domyślne hasło można uzyskać
  od administratora systemu.
  Krok 2 Otwórz okno przeglądarki WWW, wprowadź adres URL (podany przez administratora systemu)
  i zaloguj się.
  Krok 3 W głównym menu z listy rozwijalnej,, Wybierz urządzenie" wybierz typ urządzenia (model
  Po dokonaniu wyboru wyświetlone zostanie menu kontekstowe z zestawem opcji zależnych
  od wybranego typu telefonu.

  Wskazówki dotyczące nawigowania na stronach WWW opcji użytkownika
  o Na stronie menu wybierz urządzenie, aby wyświetlić wszystkie opcje, które go dotyczą.
  Kliknij opcję Aktualizuj, aby zastosować i zapisać zmiany.

  Kliknij opcję Powróć do menu, aby powrócić do menu kontekstowego.

  Kliknij opcję Wyloguj, aby wyjść ze stron użytkownika.

  51

  Uaktywnianie usług telefonu
  Aby uzyskać dostęp do usług wymagających aktywowania, należy je wcześniej aktywować za pomocą
  komputera na stronach WWW Opcje użytkownika. (Aby uzyskać pomoc przy logowaniu, patrz,, Logowanie
  do stron WWW opcji użytkownika" na stronie 51).
  Usługi telefonu mogą obejmować:
  informacje oparte na sieci WWW, takie jak notowania akcji, repertuar kin i prognoza pogody,

  dane sieciowe, takie jak kalendarze firmowe i katalogi wyszukiwania,

  funkcje telefonu, takie jak Moje szybkie połączenia lub Osobista książka adresowa.

  Poniższa tabela zawiera więcej informacji.

  Po zalogowaniu i wyborze typu urządzenia wykonaj
  następujące czynności...

  uaktywnić usługę

  W menu głównym wybierz opcję Konfiguruj usługi telefonu IP Cisco.
  Wybierz usługę z listy rozwijalnej,, Dostępne usługi" i kliknij klawisz
  Kontynuuj. Na żądanie wprowadź więcej informacji (takich jak kod
  pocztowy lub kod PIN), a następnie kliknij klawisz Aktywuj.

  zmienić lub zakończyć
  aktywację

  Kliknij usługę w panelu,, Uaktywnione usługi". Po dokonaniu zmian kliknij
  klawisz Aktual. lub kliknij klawisz Dezaktywuj.

  przypisać usługę
  do klawisza
  programowalnego

  Po aktywowaniu usługi z głównego menu wybierz opcję Dodaj/zaktualizuj
  klawisze adresów URL usług. Dla każdego dostępnego klawisza z listy
  rozwijalnej wybierz usługę i wprowadź tekst opisu. Po dokonaniu zmian
  kliknij klawisz Aktual. Administrator systemu określa jaka liczba
  programowalnych klawiszy jest dostępnych dla usług i może zostać
  przypisanych jako klawisze usług w telefonie.

  uzyskać dostęp do usługi w Naciśnij klawisz
  na swoim telefonie. Jeśli dodano usługę do
  telefonie
  programowalnego klawisza, naciśnij klawisz
  (klawisz programowalny)
  odpowiadający danej usłudze.
  nauczyć się korzystania z
  usług telefonicznych

  52

  Patrz Modyfikowanie ustawień telefonu Cisco IP w sieci WWW:
  Dodatkowe opcje konfiguracyjne

  Dodatkowe opcje konfiguracyjne
  Administrator systemu może skonfigurować telefon w taki sposób, aby niektóre klawisze i szablony klawiszy
  programowych były związane ze specjalnymi usługami i funkcjami, o ile jest to celowe. Poniższa tabela
  zawiera przegląd niektórych opcji konfiguracyjnych, które można przedyskutować z administratorem
  systemu telefonicznego, w zależności od wymagań użytkownika dotyczących wykonywania połączeń
  oraz od środowiska pracy użytkownika.
  Uwaga Podręczniki użytkownika i inne dokumenty wymienione w niniejszej tabeli można znaleźć
  pod następującym adresem URL:
  Więcej informacji...

  obsługiwać więcej
  Poproś administratora, aby skonfigurował
  linię do obsługi większej liczby połączeń.

  Skontaktuj się z administratorem
  lub zespołem obsługi systemu
  telefonicznego.

  otrzymać więcej niż
  jedną linię
  telefoniczną

  Aby skonfigurować jeden lub więcej
  dodatkowych numerów telefonów, należy
  zwrócić się do administratora systemu.

  korzystać z większej Przede wszystkim upewnij się, że używasz
  liczby klawiszy
  wszystkich aktualnie dostępnych klawiszy
  szybkiego wybierania szybkiego wybierania.
  Jeśli potrzebujesz więcej klawiszy
  szybkiego wybierania, spróbuj użyć funkcji
  Wybieranie skrócone lub uaktywnij usługę
  szybkiego wybierania.
  Zapytaj administratora systemu o możliwość
  podłączenia modułu rozszerzającego do
  telefonu IP Cisco 7914.
  pracować z (lub jako)
  asystentem
  administracyjnym.

  Rozważ użycie:
  usługi Cisco IP Manager Assistant,

  Patrz:
  o

  ,, Konfigurowanie funkcji
  szybkiego wybierania" na
  stronie 46

  o

  ,, Uaktywnianie usług telefonu"
  na stronie 52

  Podręcznik obsługi modułu
  rozszerzającego telefonu IP
  Cisco 7914

  Patrz:

  linii wspólnej.

  Cisco IP Manager Assistant --
  Podręcznik użytkownika

  o

  ,, Korzystanie z linii wspólnej"
  na stronie 35

  53

  używać jednego
  numeru
  wewnętrznego do
  obsługi kilku
  telefonów

  Zażądaj linii wspólnej. Funkcja ta pozwala
  na przykład na używanie tego samego
  numeru wewnętrznego zarówno w
  przypadku telefonu na biurku, jak i telefonu
  w pracowni.

  Patrz,, Korzystanie z linii wspólnej"
  na stronie 35.

  wspólnie użytkować
  telefony oraz
  o funkcji parkowania połączeń, która
  przestrzeń biurową ze
  pozwala zapamiętywać i odbierać
  współpracownikami
  połączenia bez użycia funkcji
  przekazywania połączeń,
  funkcji przejmowania połączeń, która
  umożliwia odbieranie połączeń
  sygnalizowanych na innym telefonie,

  linii wspólnej, która umożliwia
  wyświetlanie i dodawanie użytkownika
  do trwających połączeń,

  przenośnego numeru wewnętrznego,
  który umożliwia zastosowanie numeru
  telefonu i profilu użytkownika do
  współdzielonego telefonu.

  Zapytaj o te funkcje administratora
  systemu i zobacz
  o

  ,, Zaawansowana obsługa
  połączeń" na stronie 33

  rozdział,, Korzystanie z usługi
  wewnętrznego" w dokumencie
  o nazwie Modyfikowanie
  ustawień telefonu Cisco IP
  w sieci WWW

  odbierać często
  połączenia lub
  obsługiwać je w
  czyimś imieniu

  Poproś administratora systemu o
  skonfigurowanie funkcji automatycznego
  odbierania dla używanego telefonu.

  Patrz,, Korzystanie z funkcji
  automatycznego odbierania połączeń
  z zestawem nagłownym lub układem
  głośnomówiącym" na stronie 43.

  Rozważ skorzystanie z modułu Cisco VT
  Advantage, umożliwiającego wykonywanie
  połączeń wideo za pomocą telefonu Cisco
  IP, komputera i zewnętrznej kamery wideo.

  systemu, aby otrzymać pomoc i
  zapoznaj się z podręcznikami:
  Cisco VT Advantage User Guide i
  Cisco VT Advantage Quick Start
  Guide.

  tymczasowo
  zastosować numer
  telefonu i ustawienia
  użytkownika we
  współdzielonym
  telefonie IP Cisco

  Zapytaj administratora systemu o usługę
  Przenośny numer wewnętrzny Cisco.

  Zobacz rozdział,, Korzystanie
  z usługi przenośnego numeru
  Modyfikowanie ustawień
  telefonu Cisco IP w sieci WWW.

  54

  Rozwiązywanie problemów z telefonem

  Rozwiązywanie problemów z telefonem
  W tej sekcji opisano, jak uzyskać dostęp do informacji o używanym telefonie IP firmy Cisco oraz o
  połączeniach telefonicznych, co może pomóc administratorowi systemu lub technikowi w rozwiązaniu
  problemów z telefonem.

  Jeśli poproszono
  Cię o...

  dane dotyczące
  konfiguracji sieci

  & gt; Konfiguracja sieci i wybierz element konfiguracji
  sieci, który ma zostać wyświetlony.

  dane o stanie telefonu

  wyświetlony.

  & gt; Stan i wybierz element stanu, który ma zostać

  informacje o modelu
  telefonu

  & gt; Informacje o modelu.

  Uwaga Jeśli klawisz
  55

  Używanie narzędzia Quality Reporting Tool
  Administrator systemu może tymczasowo skonfigurować telefon IP firmy Cisco w taki sposób, aby do
  rozwiązania problemów z wydajnością można było użyć narzędzia Quality Reporting Tool (narzędzie do
  raportowania jakości). Wystarczy nacisnąć klawisz programowy QRT aby wysłać do administratora
  systemu informacje o połączeniach telefonicznych sprawiających trudności.
  W zależności od tego, jak administrator systemu skonfigurował narzędzie Quality Reporting Tool dla
  danego telefonu, klawisza programowego QRT można użyć na jeden z dwóch sposobów:

  szybko zgłosić problem z W trakcie połączenia naciśnij klawisz QRT. (Być może konieczne będzie
  dźwiękiem w bieżącym
  wcześniejsze naciśnięcie klawisza więcej).
  połączeniu
  System telefoniczny będzie zbierał i rejestrował dane o dźwięku dla bieżącego
  połączenia oraz przekaże te informacje do administratora systemu.
  zgłosić problem z
  telefonicznymi

  Naciśnij klawisz QRT. (Być może konieczne będzie wcześniejsze naciśnięcie
  klawisza więcej). Z listy kategorii problemów wybierz problem, który chcesz
  zgłosić. Niektóre kategorie zawierają kod usterki, który można wybrać,
  aby dostarczyć więcej informacji o problemie.
  System telefoniczny przekaże te informacje do administratora systemu.

  56

  Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco

  Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na
  sprzęt firmy Cisco
  Niniejsze specjalne warunki dotyczą gwarancji na sprzęt oraz rozmaitych usług, z których można korzystać
  w okresie gwarancyjnym. Oficjalna Umowa gwarancyjna, obejmująca także gwarancję na oprogramowanie
  firmy Cisco, znajduje się na dysku CD z dokumentacją firmy Cisco oraz na stronie Cisco. com. Następujące
  czynności umożliwiają dostęp i pobranie Pakietu informacyjnego Cisco oraz dokumentu gwarancji z dysku
  CD lub ze strony Cisco.
  1. Otwórz okno przeglądarki i przejdź do następującego adresu URL:
  http://www. com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans. htm
  Wyświetlona zostanie strona Warranties and License Agreements.
  2. Aby odczytać Pakiet Informacyjny Cisco, należy wykonać następujące czynności:
  a. Kliknij pole Information Packet Number i upewnij się, że podświetlony jest numer katalogowy
  78-5235-02F0.
  b. Wybierz język, w którym chcesz przeczytać dokument.
  c. Kliknij klawisz Go.
  d. Wyświetlona zostanie strona Cisco Limited Warranty and Software License (Ograniczona gwarancja
  i umowa licencyjna Cisco) z Pakietu informacyjnego.
  e. Przeczytaj dokument online lub kliknij ikonę PDF, aby pobrać i wydrukować dokument w formacie
  Adobe Portable Document Format (PDF).
  Uwaga Aby można było wyświetlić i wydrukować ten dokument w formacie PDF, na komputerze
  musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać z
  witryny firmy Adobe: http://www. adobe. com
  3. Aby przeczytać przetłumaczone informacje gwarancyjne dotyczące tego produktu w wersji
  obowiązującej w danym kraju, należy wykonać następujące czynności:
  a. W polu Warranty Document Number wprowadź numer katalogowy:
  78-10747-01C0
  b. Wybierz język, w którym chcesz wyświetlić dokument.
  Wyświetlona zostanie strona gwarancji firmy Cisco.

  57

  Pomoc można uzyskać również w serwisie firmy Cisco lub w witrynie wsparcia technicznego:
  http://www. com/public/Support_root. shtml.

  Czas trwania gwarancji sprzętowej
  Jeden (1) rok
  Zasady wymiany, naprawy i refundacji części
  Firma Cisco i jej centrum pomocy technicznej podejmie uzasadnione ekonomicznie kroki, aby wysłać
  części zamienne w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia RMA (Return Materials
  Authorization, upoważnienie zwrotu części). Rzeczywisty czas dostawy może być inny, w zależności od
  lokalizacji klienta.
  Firma Cisco zastrzega sobie prawo do zwrócenia ceny zakupu części jako swój wyłączny sposób wypełnienia
  gwarancji.

  Aby otrzymać numer RMA,
  należy skontaktować się z dostawcą produktu. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio w firmie Cisco,
  należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Cisco do spraw sprzedaży i usług.
  Uzupełnij poniższe dane i zachowaj je dla celów referencyjnych.
  Nazwa dostawcy produktu
  Numer telefonu dostawcy produktu
  Numer modelu produktu
  Numer seryjny produktu
  Numer umowy serwisowej

  58

  Indeks
  B

  funkcja automatycznego odbierania, korzystanie
  bezpieczeństwo, ostrzeżenia 2

  funkcja Oddzwoń, korzystanie 22
  funkcja WebDialer, korzystanie 22

  C

  funkcje, dostępność 13

  cWtrąć, Patrz Wtrąć

  G

  D

  głośność
  regulowanie 44
  używanie domyślnej 44

  dane o konfiguracji sieci, znajdowanie 55
  dane o stanie, znajdowanie 55

  grupowe przejmowanie połączenia, korzystanie
  dokumentacja, dostęp 5
  dzienniki połączeń
  kasowanie 49
  przeglądanie i nawiązywanie połączenia 49
  wybieranie numeru 21
  dzwonek

  I
  Identyfikacja połączeń złośliwych (Malicious
  Call Identification, MCID),
  korzystanie 38

  głośność 44

  ikona używania zdalnego dla linii wspólnych 35

  wskaźnik 11

  ikony

  zmiana ustawień 45

  na klawiszach 19
  stanów połączenia 15
  instalowanie, telefon IP firmy Cisco 6

  F
  firmowa książka telefoniczna
  korzystanie w telefonie 21
  wybieranie numeru ze strony WWW 22

  K
  klasyfikowanie połączeń 40

  59

  klawiatura
  opis 12
  wprowadzanie tekstu za pomocą 18

  L
  linie
  opis 14

  klawisz głośności, opis 11
  klawisz książek telefonicznych, opis 11
  klawisz nawigacji, opis 12

  wyświetlanie 12
  linie telefoniczne
  klawisze 11

  klawisz pomocy, opis 11

  klawisz usług, opis 11
  klawisz ustawień, opis 11
  klawisz wiadomości, opis 12

  linie wspólne
  i ikona używania wspólnego 35

  klawisz wyciszenia, opis 11

  maksymalna liczba połączeń 36

  klawisze funkcji

  opis 35

  książki telefoniczne 11

  prywatne 38

  pomoc 11

  z wtrącaniem 36

  usługi 11
  ustawienia 11
  wiadomości 12

  M

  klawisze linii, identyfikacja 11
  klawisze programowalne

  menu funkcji, korzystanie 18

  etykiety 12

  menu, korzystanie 18

  opis 11

  MLPP, korzystanie 40

  klawisze programowe
  N

  klawisze, identyfikacja 19
  kod szybkiego wybierania, usługa
  aktywowanie 52
  wybieranie numeru 22
  kończenie połączenia, opcje 25
  książka telefoniczna

  narzędzie do obsługi telefonów rejestrowanych
  automatycznie (TAPS) 7
  narzędzie TAPS, korzystanie 7
  nawiązywanie połączeń, opcje 20
  nowe połączenia, opcje nawiązywania 20
  numery wewnętrzne, wyświetlanie 12

  korzystanie w telefonie 21, 49
  60

  O
  obsługa połączeń, podstawowa 20
  obsługa połączeń, zaawansowana 33
  obszar aktywności połączenia, wyświetlanie 12
  odbieranie połączeń, opcje 24
  Osobista książka adresowa (PAB)
  ostrzeżenia, bezpieczeństwo 2

  wybieranie 16
  wyciszanie 26
  wyświetlanie 12, 16
  zapamiętywanie i odbieranie 33
  zawieszanie i wznawianie 25
  zgłaszanie problemów 56
  połączenia bezpieczne, opis 39
  połączenia konferencyjne
  MostKnf 29, 32
  standardowe 29, 30
  typy 29
  Połączenia konferencyjne MostKnf 29

  P

  połączenia konferencyjne MostKnf 32
  parkowanie połączeń, korzystanie 33

  połączenia nieodebrane, pozycje 49

  podejrzane połączenia, śledzenie 38

  połączenia odebrane, pozycje 49

  podstawka

  połączenia szyfrowane, ikona dla 39

  klawisz, identyfikacja 11

  połączenia uwierzytelnione, ikona 39

  regulowanie 7

  połączenia wykonane, pozycje 49

  połączenie oczekujące, korzystanie 24

  bezpieczne 39

  pomoc online, korzystanie 19

  funkcje konferencji 29

  pomoc, korzystanie 19

  ikony 15

  ponowne wybieranie, korzystanie 20

  klasyfikowanie 40

  problemy z dźwiękiem, zgłaszanie 56

  kończenie 25

  prywatność

  maksymalna liczba na linii 14, 36

  i linie wspólne 35

  nawiązywanie 20

  obsługa wielu 16

  przejmowanie połączenia, korzystanie 33

  odbieranie 24

  przekazywanie, opcje 26

  parkowanie 33

  przekierowanie połączenia, korzystanie 28

  porównanie z liniami 14

  przekierowanie połączeń, opcje 28

  przekazywanie 26

  przełączanie połączeń 16

  przekierowywanie 28
  przekierowywanie podczas dzwonienia 25, 33
  wielu rozmówców 29

  61

  Q

  telefon IP firmy Cisco
  dokumentacja 5

  QRT, korzystanie 56

  konfiguracja funkcji 13, 53
  opis 9
  podłączenie 6

  R

  pomoc online 19
  rozłączanie, opcje 25

  regulowanie wysokości 7

  rozwiązywanie problemów, dane 55

  rejestrowanie 7
  rysunek 10
  usługi oparte na sieci WWW 51

  S

  zabezpieczanie oparcia słuchawki 7
  słuchawka
  głośność 44
  korzystanie 42
  świecący pasek 11
  zabezpieczanie przy odłożonej słuchawce 7
  słuchawka odłożona

  U
  układ głośnomówiący
  nawiązywanie połączeń 20

  wybieranie 20

  odbieranie połączeń 24

  słuchawka podniesiona
  opis 14
  wybieranie 20
  strony WWW opcji użytkownika
  i usług telefonu 52
  uzyskiwanie dostępu 51
  szybkie wybieranie

  rozłączanie 25
  tryb, korzystanie 42
  usługa wiadomości głosowych, korzystanie 48
  usługi, aktywowanie 52
  ustawienia
  używanie domyślnych 44
  zmiana ustawień 44

  etykiety 12
  klawisze, identyfikacja 11
  klawisze, konfigurowanie 46
  korzystanie 20

  W
  słuchanie 48

  T

  wskaźnik 45, 48
  wiele połączeń, obsługa 16

  tekst, wprowadzanie na telefonie 18

  62

  wiersz stanu, wyświetlanie 12
  wskaźnik wiadomości głosowej, identyfikacja 48
  wtrącanie
  i prywatność 38
  korzystanie 36
  wtrącenie
  i linie wspólne 35
  wybieranie połączeń 16
  wybieranie, opcje 20
  wyciszanie, korzystanie 26
  wydajność zestawu nagłownego, ogólne 8
  wyświetlacz telefonu
  czyszczenie 5
  funkcje 12
  regulacja kontrastu 45
  wybieranie pozycji 17
  zmiana języka 45
  wznawianie, korzystanie 25

  Z
  zawieszanie
  i przekazywanie 26
  i przełączenie połączeń 16
  korzystanie 25
  zestaw nagłowny
  klawisz, identyfikacja 11
  nawiązywanie połączeń 22
  odbieranie połączeń 24
  tryb, korzystanie 42

  63

  64

  Siedziba firmy
  www. com
  Główna siedziba w Europie
  Cisco Systems International BV
  Haarlerbergpark
  Haarlerbergweg 13-19
  1101 CH Amsterdam
  Holandia
  www-europe. : +31 0 20 357 1000
  Faks: +31 0 20 357 1100

  Główna siedziba dla rejonu
  obu Ameryk
  Tel. : +1 408 526-7660
  Faks: +1 408 527-0883

  Azji i Pacyfiku
  168 Robinson Road
  #28-01 Capital Tower
  Singapore 068912
  Tel. : +65 6317 7777
  Faks: +65 6317 7799

  Firma Cisco Systems dysponuje siecią 200 biur w niżej wymienionych krajach. Adresy, numery telefonów i faksów są wymienione
  na stronie

  WWW firmy Cisco pod adresem www. com/go/offices
  Arabia Saudyjska o Argentyna o Australia o Austria o Belgia o Brazylia o Bułgaria o Chile o Chiny o Chorwacja o Czechy o Dania o Dubaj o Filipiny o Finlandia o Francja
  Grecja o Hiszpania o Holandia o Hong Kong o Indie o Indonezja o Irlandia o Izrael o Japonia o Kanada o Kolumbia o Korea o Kostaryka o Luksemburg o Malezja o Meksyk
  Niemcy o Nowa Zelandia o Norwegia o Peru o Polska o Portugalia o Puerto Rico o Republika Południowej Afryki o Rosja o Rumunia o Singapur o Słowacja o Słowenia
  Stany Zjednoczone o Szkocja o Szwajcaria o Szwecja o Tajlandia o Tajwan o Turcja o Ukraina o Wenezuela o Węgry o Wielka Brytania o Wietnam o Włochy o Zimbabwe
  Zjednoczone Emiraty Arabskie
  Copyright (C) 2005 Cisco Systems, Inc. CCSP, logo Cisco Square Bridge, Follow Me Browsing i StackWise są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. ;
  Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn i iQuick Study są znakami handlowymi usług firmy Cisco Systems, Inc. ; natomiast Access Registrar, Aironet, ASIST, BPX, Catalyst,
  CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, logo Cisco Systems, Cisco Unity,
  Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ
  Expertise, logo iQ, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, logo Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing,
  Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StrataView Plus, SwitchProbe, TeleRouter, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath i VCO
  są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.
  Wszystkie inne znaki handlowe wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością odpowiednich firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki miedzy
  firmą Cisco i inną firmą. (0501R)
  OL-6633-02

  Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

  Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

  Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

  • Najświeższej wersji oprogramowania
  • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
  • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
  • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
  • Pliku ring-list
  • Pliku dial-plan

  Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

  • dhcp option #1 (maska podsieci)
  • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
  • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
  • dhcp option #15 (nazwa domeny)
  • dhcp option #50 (adres IP)
  • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
  • Proces instalacji telefonu IP Cisco

   1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

   2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

   3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

   4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

  • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
  • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
  • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
  • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
  • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
  • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
  • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
  • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

   Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

   Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

   Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

   nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

   W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

  • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
  • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
  • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
  • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

  W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

  # SIP Default Configuration File

  # Image Version

  image_version: P0S3-08-3-00

  # Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik modernizacji i konserwacji Cisco 7940g 7960g