Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6

Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6 to dokumenty zawierające informacje i instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące budowy, działania, sposobu obsługi i ustawiania, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia. Zawarte w nich informacje pomogą użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i zapobiec jego uszkodzeniom. Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6 zawiera również szczegółowe informacje dotyczące naprawy urządzenia oraz kontaktów z producentem w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Zmywarka Electrolux

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Zmywarka Electrolux.
Mamy 572 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 536 produktów Electrolux w kategorii Zmywarka.

  • 1
  • 23456789abcdefgjklnpqrstuwz

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT1016


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT1016

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przed czyszczeniem lub konserwacj¹ pralki naley wyj¹wtyczkêprzewoduzasilaj¹cegozgniazdka. Woda pozostaj¹ca w wêach zostanie w ten sposób usuniêta. [... ] Jeeli nie mona zmieni programu, na wywietlaczu pojawi siê wskazanie,, Err" (bl¹d) i odpowiednie wskaniki bêd¹ pulsowaly przez kilka sekund. Jeeli jednak zmiana jest konieczna, naley skasowaprogram(patrzponiszyrozdzial). Program Rodzajbielizny Ciêar bielizny Moliwe funkcje Temperatura °C Bawelna (Cotton) Biale lub kolorowe tkaniny bawelniane, np. Przed przyst¹pieniem do prania odziey naley j¹ posortowa na tkaniny, które nie musz¹ by traktowane ze szczególn¹ ostronoci¹ i mona je podda normalnemu praniu i wirowaniu oraz na tkaniny delikatne, wedlug wskazówek producenta na metkach. W przypadku prania jednoczenie tkanin o rónych wymaganiach, naley zawsze wybra program wlaciwy dla najdelikatniejszej tkaniny. Przestrzega wskazówek umieszczonych na opakowaniu rodków pior¹cych podanych przez producenta oraz zalece umieszczonych w instrukcji obslugiwrozdzialach2. Proszkidopraniamonastosowawnormalnysposób; plynnedetergentywodpowiedniejproporcjinaleywla bezporednio do bêbna lub komory w pojemniku na rodki pior¹ce tu przed rozpoczêciem programu. Rodkipior¹cewtabletkachnaleywloydokomory praniazasadniczegowpojemnikunarodkipior¹ce Ilo rodków pior¹cych uzaleniona jest od rozmiaru wsadu bielizny, stopnia twardoci wody oraz poziomu zabrudzeniaodziey. Informacjê na temat stopnia twardoci wody mona uzyskawlokalnymzakladziewodoci¹gowym. Pojemno bêbna jest uzaleniona od rodzaju tkaniny, która ma by uprana. ] Po instalacji pralki naley upewni siê, e nie stoi Jeeli pralka stoi na podlodze z wykladzin¹ naley upewnisiê, eotworywentylacyjnewdolnejczêci pralkiniezostalyzakryte. Instalacja pralki musi by dokonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymiwkrajuprzepisamiinormami. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT1016

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016.

  • Pralki
  • 0 Comments


Zobacz galerię

Pralka ELECTROLUX EWT11264IF instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji Pralka ELECTROLUX EWT11264IF? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika Pralka ELECTROLUX EWT11264IFponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję Pralka ELECTROLUX EWT11264IF


.

Pralka ELECTROLUX EWT11264IF
Recenzje i specyfikacje

Klasa energetyczna: A++, Ładowanie: Od góry, Klasa wirowania: B, Prędkość: 1200 obr. /min., Ładowność: 6 kg, Szerokość: 40 cm, Głębokość: 60 cm, Wysokość: 89 cm, Funkcje: Opóźnienie startu pracy, Czas do końca prania, Sensor załadunku bębna, Zabezpieczenie przed zalaniem, Wyświetlacz

Więcej tutaj

Ocena użytkowników Pralka ELECTROLUX EWT11264IF: 

Opinie  Pralka ELECTROLUX EWT11264IF: 

Cena Pralka ELECTROLUX EWT11264IF: 1349, 99zł

Pralka ELECTROLUX EWT11264IF Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Electrolux E41082 6