Instrukcja instalacji i ustawienia Bosch Ps70

Instalacja i ustawienia Bosch PS70 jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą zasilania i zabezpieczeń. Przy instalacji należy upewnić się, że odbiornik jest właściwie podłączony do właściwego zasilania. Następnie należy ustawić czułość, aby odbiornik działał poprawnie. Właściwe ustawienia mogą również zależeć od pogody i innych czynników. Po wykonaniu wszystkich czynności, można przetestować działanie odbiornika i ustawić go tak, aby wykonywał wszystkie zadania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawienia Bosch Ps70

Bosch EasyRemote pozwala na mobilną kontrolę i sterowanie domowym systemem ogrzewania (z regulatorem CW400) za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu lub sieci WiFi.

Bosch EasyRemote umożliwia komunikację on-line z automatyką sterującą gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegami grzewczymi, czyli możliwość swobodnego programowania żądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz trybu pracy ogrzewania.

Aplikacja współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w automatykę Bosch Heatronic® 3, 3. 5 lub 4 współpracującą ze sterownikiem CW400*.

Dodatkowo użytkownik ma dostęp do informacji o stanie pracy kotła grzewczego, ewentualnych usterkach (wraz z podaniem kodu usterki), temperaturach wewnątrz i na zewnątrz budynku, a w przypadku zastosowania systemu kolektorów słonecznych, do informacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do danych historycznych.

Elementem pozwalającym na komunikację pomiędzy smartfonem lub tabletem a automatyką ogrzewania jest moduł MB LAN marki Junkers lub MB LANi marki Bosch.

* Aplikacja Bosch EasyRemote zastępuje starsze aplikacje JunkersHome oraz Bosch ProControl i jest w pełni kompatybilna wstecznie z modułami MB100-LAN i sterownikami CW400 marki Junkers.

Aplikację Bosch EasyControl można pobrać ze strony

Instrukcja instalacji modułu MB LANiInstrukcja instalacji modułu MB100-LAN

Często zadawane pytania (FAQ)

Kliknij na poniższe kategorie, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.

Jeśli nie znalazłeś tu swojego pytania, skontaktuj się z nami.

EasyControl jest dostępny w kolorach białym i czarnym.

Na zawsze. Ustawienia są przechowywane w samym urządzeniu EasyControl. Poza tym podczas ponownego podłączenia regulatora połączy się on z serwerem internetowym firmy Bosch i pobierze właściwą datę i czas.

W przypadku przerwy w zasilaniu:

 • Zasilacz nie podaje napięcia, a urządzenie grzewcze jest wyłączane.
 • EasyControl zapamiętuje ustawienia.
 • Gdy zasilanie zostanie przywrócone, regulator uruchomi się ponownie, aktualny czas zostanie pobrany z serwera internetowego, a urządzenie uruchomi się ponownie zgodnie z programem czasowym.

Nie, automatycznych aktualizacji nie można wyłączyć. Regulator automatycznie wyszukuje aktualizacje na serwerze. Aktualizacje są instalowane automatycznie. Regulator aktualizuje się, aby można było korzystać z wszelkich usprawnień przewidzianych dla produktu.

Nie, EasyControl jest sprzedawany wraz z bezpłatną aplikacją EasyControl. Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne funkcje i można ją pobrać z Apple App Store lub Google Play.

Tak, jest to możliwe. Wystarczy określić nową lokalizację w aplikacji. Można również przywrócić nastawę fabryczną regulatora EasyControl, naciskając spinaczem przycisk resetu, ale w takim przypadku utracone zostaną wszystkie aktualne programy czasowe. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aby wykonać dobry pomiar referencyjny, zdecydowanie zalecamy zastosowanie skalibrowanego termometru. Lokalny instalator może pomóc w wykonaniu pomiaru. W razie potrzeby można skalibrować EasyControl z poziomu aplikacji.

Aby sprawdzić, czy kocioł obsługuje funkcję dezynfekcji termicznej, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia lub skontaktować się z instalatorem. Jeśli ta funkcja jest dostępna, zostanie pokazana w aplikacji EasyControl (w menu nastaw ciepłej wody c. w. u. ).

Tak, EasyControl jest regulatorem modulującym. Urządzenia grzewcze z modulacją w połączeniu z regulatorem modulującym to najbardziej wydajne instalacje ogrzewcze, w których regulacja temperatury przebiega w najbardziej efektywny sposób. Uwaga: Jeżeli EasyControl zostanie podłączony do urządzenia regulowanego dwustawnie (zał. /wył. ) za pośrednictwem adaptera EasyControl, instalacja ogrzewcza nie będzie podlegała modulacji.

Jeśli zastosowany zostanie adapter EasyControl, możliwe jest również sterowanie urządzeniami grzewczymi zał. Tak samo obsługiwane są również urządzenia sieci ciepłowniczej (zał.

Nie, EasyControl łączy się wyłącznie poprzez Wi-Fi, dlatego konieczny jest dostęp do sieci bezprzewodowej.

 • EasyControl jest kompatybilny z urządzeniami EMS 1. 0 i EMS 2. 0 marek Bosch, Junkers, Nefit, Worcester, elm Leblanc, Vulcano i Buderus.
 • Jeśli zastosowany zostanie adapter EasyControl, regulator EasyControl jest również kompatybilny z urządzeniami używającymi protokołu OpenTherm oraz z urządzeniami z interfejsem zał. (w zakresie 18-230Vac).
 • Aby sprawdzić kompatybilność swojego urządzenia, kliknij tutaj (PDF 17. 3 kB) .

EasyControl obsługuje następujące typy urządzeń:

 • kotły Bosch lub Junkers z modulacją (urządzenia EMS plus, EMS 2);
 • starsze kotły Bosch lub Junkers (urządzenia iRT).

A ponadto z adapterem EasyControl:
(uwaga: niezbędne jest dodatkowe gniazdo zasilania):

 • wszystkie urządzenia OpenTherm (Bosch lub innych marek).
 • wszystkie urządzenia zał. (Bosch lub innych marek).
 • wszystkie urządzenia sieci ciepłowniczej (zał. -wył. )

Uwaga:
Funkcje obsługiwane przez EasyControl mogą się różnić w zależności od typu urządzenia. Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania (FAQ).

Być może korzystasz ze starszego modelu kotła Bosch. W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie dodatkowego adaptera EasyControl. Możliwe jest, że w przeszłości w kotle został zainstalowany moduł komunikacyjny RCC, umożliwiający współpracę kotła z termostatem. EasyControl jest niekompatybilny z tym modułem; w pierwszej kolejności należy go wymontować.

Dozwolone jest podłączenie tylko jednego regulatora EasyControl do urządzenia grzewczego. Aby regulować temperaturę w różnych pomieszczeniach w domu, można zainstalować inteligentne termostaty grzejnikowe EasyControl na każdym grzejniku, a następnie regulować ich temperaturę za pomocą aplikacji EasyControl.

Jeśli EasyControl jest podłączony do kotła Bosch lub Junkers, rezystor przyłączeniowy nie jest wymagany. Jeśli EasyControl jest podłączony do kotła OpenTherm, należy zapoznać się z instrukcją montażu danego kotła OpenTherm.

Obecnie instalacja EasyControl wymaga użycia przewodów do połączenia z kotłem.

Najniższa temperatura, którą można nastawić, wynosi 5°C. Również urządzenia grzewcze Bosch lub Junkers są wyposażone w ochronę przed zamarzaniem.

To, czy informacja ta jest dostępna dla EasyControl, zależy od typu urządzenia grzewczego.

Adapter Bosch EasyControl

Domyślnie regulator EasyControl jest przeznaczony do współpracy z kotłami Bosch lub Junkers (urządzenia EMS lub EMS2). Adapter EasyControl umożliwia współpracę regulatora EasyControl z urządzeniami innych producentów. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie jest kompatybilne z regulatorem EasyControl, należy wykorzystać nasze narzędzie sprawdzające .

Czujnik ruchu i wyświetlacz

Nie, to jest niemożliwe. Wyświetlacz włącza się automatycznie, jeśli coś lub ktoś znajduje się w promieniu 0, 5 do 1 metra od regulatora i wyłącza się po 5 minutach od wykrycia ruchu.

„Wykrywanie bliskości obiektu“ można wyłączyć w menu „Ustawienia - Regulator“. Jeśli przed urządzeniem EasyControl znajduje się powierzchnia lustrzana, „wykrywanie bliskości obiektu“ nie będzie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję „wykrywanie bliskości obiektu“.

Należy sprawdzić ustawienia w aplikacji. Być może wykrywanie bliskości obiektu zostało wyłączone. Może to zdarzyć się również wtedy, gdy EasyControl zostanie zainstalowany przed powierzchniami lustrzanymi. Ustawienia czujnika zbliżania mogą być również zmieniane z poziomu aplikacji EasyControl.

Ekran dotykowy regulatora ma kształt koła. Po dotknięciu ekranu w obszarze poza kołem i przesunięciu palca do jego wnętrza regulator nie wykrywa ruchu.

Pomiar temperatury wykonywany przez EasyControl można skalibrować w ustawieniach aplikacji EasyControl. Wartość może być regulowana zarówno w górę, jak i w dół. Można zwiększyć lub zmniejszyć wyświetlaną temperaturę, regulując temperaturę w aplikacji w zakresie 2°C, przy czym krok wynosi 0, 5°C.

Domyślnie EasyControl może być stosowany z kotłami Bosch lub Junkers z protokołem EMS lub EMS2 i kotłami Bosch lub Junkers wyposażonymi w panel sterowania HT3. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest adapter EasyControl, dzięki któremu regulator EasyControl jest kompatybilny z:

 • starszymi urządzeniami Bosch lub Junkers
 • wszystkimi kotłami (innych producentów) OpenTherm;
 • wszystkimi instalacjami ogrzewczymi (innych producentów) z regulacją dwustawną zał. (kotłami i sieciami ciepłowniczymi).

Temperatura zewnętrzna jest pobierana z internetu. Lokalizacja użytkownika jest określana przy pierwszej konfiguracji aplikacji EasyControl z wykorzystaniem wbudowanego kreatora. Jej współrzędne są stosowane do określania lokalnej temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest wykorzystywana przez funkcję regulatora pogodowego. Jest ona również wyświetlana w menu Nastawy Ogrzewania.

Aplikacja EasyControl jest dostępna w kilku językach. Aby korzystać z aplikacji w wybranym języku, należy zmienić ustawienia językowe na smartfonie.

Ze względu na niedawne zmiany w zakresie prywatności danych podczas otwierania aplikacji EasyControl może pojawić się komunikat, że Twój Bosch ID wymaga ponownego logowania. Zostaniesz automatycznie wylogowany i będziesz musiał zalogować się ponownie przy użyciu swoich poświadczeń. Jest to szczególny jednorazowy przypadek, aby poprosić o Twoją zgodę na przechowywanie przez nas Twoich danych zgodnie z przepisami, zapewniając pełną kontrolę nad tym, gdzie są przechowywane Twoje dane. Po ponownym zalogowaniu się do Bosch ID nie zobaczysz więcej tego komunikatu!

Obecnie nie jest to możliwe.

 • Apple ≥ iOS 12.
 • Android ≥ 7. 0.

Urządzenie z systemem Android nie spełnia minimalnej specyfikacji.

Jeśli dostęp do smartfona nie był zabezpieczony, w przypadku, gdy w aplikacji EasyControl zostało aktywowane 'Automatyczne logowanie', ktoś inny może obsługiwać regulator. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, nie należy stosować ‘Automatycznego logowania’. W przypadku utraty smartfona z ograniczonymi zabezpieczeniami można zresetować hasło regulatora na innym połączonym z nim urządzeniu. Jeśli używany jest tylko jeden smartfon lub tablet, można przywrócić nastawę fabryczną na regulatorze EasyControl za pomocą spinacza do papieru (patrz pełna instrukcja instalacji i obsługi).

Urządzenie mobilne użytkownika jest podłączone do routera za pomocą Wi-Fi. W przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane, EasyControl będzie wykorzystywał czas z urządzenia mobilnego. Aby umożliwić synchronizację, należy otworzyć aplikację EasyControl. Program czasowy będzie w dalszym ciągu działał prawidłowo.

EasyControl posiada domyślny program czasowy. Po resecie do nastawy fabrycznej domyślny program czasowy będzie ponownie aktywny. Można go zmienić stosownie do potrzeb w aplikacji EasyControl.

Dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 6 czasów przełączania dla c. o. i c.

Program czasowy/Ciepła woda użytkowa (c. )

Nie, temperatura c. może być ustawiana wyłącznie w kotle Bosch lub Junkers. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi kotła.

Tak, urządzenia z natychmiastowym podgrzewaniem wody wytworzą ciepłą wodę również w ciągu nocy. Tryb ECO wyłącza przygotowanie c. w nocy oraz gdy w programie czasowym ustawione są „Sen“ i „Poza domem“. W ten sposób kocioł oszczędza energię. Po otwarciu kranu przygotowanie c. trwa dłużej, ponieważ w trybie ECO funkcja podgrzewania jest wyłączona. Oznacza to, że w ciągu nocy c. jest dostępna, ale z nieco dłuższym czasem oczekiwania.

Tryb automatyczny c. to tryb, w którym c. jest podgrzewana zgodnie z programem czasowym dla c. Dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 4 czasy przełączania dla c.

Optymalny start/Samouczenie

Tak, jest to możliwe. ‘Optymalny start’ jest aktywowany domyślnie. Żądana temperatura jest wtedy osiągana w czasie ustawionym w programie czasowym. W razie potrzeby można wyłączyć tę funkcję.
Menu – Programy – Ogrzewanie – Optymalny start w aplikacji EasyControl.

 • Nie działa: ‘Optymalny start’ jest aktywowany domyślnie. Można wyłączyć/włączyć tę funkcję: Menu – Programy – Ogrzewanie – Optymalny start w aplikacji EasyControl.
 • Nie działa prawidłowo: należy skontaktować się z instalatorem w celu sprawdzenia, czy instalacja została prawidłowo skonfigurowana po stronie wodnej.
 • EasyControl został niedawno zainstalowany. Regulator musi się nauczyć, jaki jest optymalny czas startu.
Informacje dotyczące logowania

Podczas pierwszego uruchomienia pierwszy użytkownik wybiera hasło do EasyControl. Jeśli hasło zostanie zapomniane i nie można uzyskać dostępu do EasyControl poprzez aplikację, to należy zresetować EasyControl (Uwaga: wszystkie ustawienia zostaną utracone! ). Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zresetować EasyControl, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dane uwierzytelniające – numer seryjny i kod dostępu – są niezbędne do uzyskania dostępu do regulatora EasyControl za pomocą urządzeń mobilnych. Na nalepce znajdującej się na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi znajdują się dane uwierzytelniające w postaci (alfa)numerycznej i w formie kodu QR. Dane uwierzytelniające w postaci (alfa)numerycznej znajdują się również z tyłu obudowy regulatora EasyControl. Wprowadź dane uwierzytelniające, używając skanera kodów QR na ekranie połączenia aplikacji EasyControl lub wpisz kod alfanumeryczny.

Tak, będzie działała bez żadnych problemów.

Tak, ale musi zostać spełnionych wiele warunków zależnych od kraju, w którym domek się znajduje.

 • Warunki techniczne:
  • Urządzenie grzewcze musi być kompatybilne.
  • Musi być dostępne połączenie Wi-Fi.
  Z technicznego punktu widzenia regulator EasyControl może działać właściwie, ale zakup kotła w kraju zamieszkania i jego instalacja za granicą może być niedozwolona ze względu na przepisy obowiązujące w miejscu instalacji.
 • Informacje dotyczące temperatury zewnętrznej przesyłane do EasyControl dotyczą wyłącznie lokalizacji w kraju zamieszkania użytkownika. W związku z tym nie można zagwarantować, że za granicą temperatura pobierana z internetu do programu regulatora pogodowego będzie prawidłowa. Aby być pewnym, że temperatura zewnętrzna wykorzystywana w programie jest prawidłowa, należy zainstalować przewodowy czujnik zewnętrzny. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją instalacji danego kotła.

Aplikacja EasyControl określa strefę czasową w oparciu o wskazaną lokalizację regulatora. Nową strefę czasowa można ustawić, zmieniając lokalizację.

Nie, nie jest to konieczne podczas obsługi ręcznej. Natomiast do obsługi za pomocą urządzenia mobilnego jest to niezbędne. Wyjaśnienie, dlaczego obowiązuje ta zasada, jest następujące;

 • Instalator instaluje nowe urządzenie grzewcze i podłącza do niego regulator EasyControl. Może on ustawić kocioł na obsługę ręczną bez połączenia Wi-Fi. Instalacja jest wtedy gotowa do pracy. Prosto i podobnie jak w przypadku innych termostatów.
 • Jeśli użytkownik wróci do domu wieczorem, może samodzielnie skonfigurować EasyControl w następujący sposób:
  1. Wprowadź kod sieci Wi-Fi na regulatorze EasyControl.
  2. Pobierz aplikację EasyControl ze sklepu AppStore/Google Play.
  3. Aplikacja EasyControl pomoże uruchomić produkt przy pomocy wbudowanego w nią kreatora.
  4. Wprowadź dane uwierzytelniające do aplikacji EasyControl, skanując kod QR znajdujący się na naklejce na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi.
  5. Ustaw własne hasło do aplikacji EasyControl.

EasyControl jest teraz gotowy do użytku!

Należy postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną lub skontaktować się z nami

 • Czy wpisane zostały poprawne dane logowania Easy Control?
 • Czy w aplikacji EasyControl wprowadzone zostało prawidłowe hasło? Jeśli hasło jest nieprawidłowe, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Czy regulator EasyControl jest połączony z siecią Wi-Fi?
 • Czy możliwy jest dostęp do internetu poprzez sieć Wi-Fi?
 • Wykonaj miękki reset: zdejmij regulator EasyControl z płytki podstawowej, odczekaj 10 s i załóż go ponownie.
 • Adres IP w routerze przypisany do regulatora EasyControl jest nieprawidłowy. Zaloguj się na router, np. używając adresu http://192. 168. 1. 1, i wprowadź nazwę użytkownika i hasło (znajdujące się na naklejce na routerze). Zresetuj oprogramowanie routera. Przypisany zostanie nowy adres IP.

Nie, regulator EasyControl będzie w dalszym ciągu pracował. Jeśli nie będzie dostępu do internetu, nie będzie pobierany z niego czas. Jeśli synchronizacja nie będzie możliwa przez dłuższy czas, program czasowy może wykazywać odchylenia. W takim przypadku zalecane jest uruchomienie aplikacji na urządzeniu mobilnym. Wówczas regulator EasyControl zsynchronizuje czas z urządzeniem mobilnym.

Jeśli sygnał Wi-Fi routera nie jest wystarczająco silny, aby podłączyć EasyControl, można go wzmocnić za pomocą wzmacniacza Wi-Fi. Jest to standardowe urządzenie dostępne na rynku.

 • Dostępne i włączone DHCP
 • Szyfrowanie WEP-128, WPA lub WPA2
 • SSID nieukryte

Uwaga
Niektóre routery posiadają opcję wyłączania się w określonych przedziałach czasowych (na przykład w nocy). Oczywiście w tym czasie nie będzie aktywne połączenie z regulatorem EasyControl.

Krok 1: Zdemontuj poprzednio używany router.

Krok 2: Zamontuj nowy router i podłącz go do zasilania 230 V.

Krok 3: Wykonaj miękki reset: zdejmij regulator EasyControl z płytki podstawowej.

Krok 4: Odczekaj 10 sekund.

Krok 5: Załóż regulator EasyControl na płytkę podstawową.

Krok 6: Na ekranie wyświetlane jest:

 • √ - połączony z Twoim urządzeniem
 • Wyświetlane są wszystkie odnalezione sieci Wi-Fi.
  • Wybierz właściwą sieć Wi-Fi.
  • Naciśnij OK.
  • Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona hasłem, wprowadź hasło.
  • Potwierdź hasło, naciskając OK.
  • √ - połączony z siecią Wi-Fi
 • √ - połączony z serwerem Bosch XMPP

Regulator EasyControl jest gotowy do użytku.

Niektóre routery mają funkcję ukrycia sieci (SSID). To sprawia, że sieć jest niewidoczna. Aby połączyć się z routerem, funkcja ukrycia sieci musi zostać czasowo wyłączona na routerze. Nazwa sieci pojawi się na liście. Teraz można wybrać właściwą sieć Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi funkcja ukrycia sieci może zostać ponownie aktywowana.

Adres MAC (MAC address) znajduje się na naklejce, na przedniej okładce skróconej instrukcji obsługi. Adres MAC jest adresem EasyControl używanym w protokole TCP/IP, którego używa regulator EasyControl do komunikacji z routerem i serwerem.

Zgodnie ze standardowymi wytycznymi istnieją 2 znaki, których nie można używać w hasłach. Są to znaki „$“ i „! “. Niektóre routery na rynku nie są zgodne z tą dyrektywą. Dlatego EasyControl wykracza poza dyrektywę i obsługuje „! “ w hasłach.

Wykonane testy nie wykazały problemów.

Uwaga
Niektóre wzmacniacze/repeatery Wi-Fi wyłączają się podczas określonych przedziałów czasowych, a więc w tych okresach sygnał Wi-Fi jest niedostępny. Niektóre routery również mają tę funkcję.

Easy Control nie może współpracować z routerem na częstotliwości 5GHz. Zazwyczaj tego typu routery oferują możliwość jednakowej współpracy na częstotliwości 2, 4GHz, ponieważ wciąż wiele typów urządzeń pracuje na tej częstotliwości. Jeśli jednak nie ma możliwości równoczesnego korzystania z obydwu częstotliwości na Twoim routerze, konieczne jest wyłączenie częstotliwości 5GHz.

W rozwiązaniu problemu mogą pomóc następujące ustawienia:

 • Ustaw kanał Wi-Fi na ostatnio używany kanał (w celu zeskanowania obszaru pobierz bezpłatną aplikację ‘Wi-Fi Analyser’ ze sklepu Google Play)
 • Dezaktywuj hotspoty
 • Włącz DHCP
 • Wybierz szyfrowanie WPA2/PSK
 • Ustaw SSID jako widoczny
 • Dodaj adres MAC jako zaufanego urządzenia na routerze
 • Otwórz porty 5222 i 5223. Jeśli za pomocą smartfona, który łączy się z tą samą siecią Wi-Fi, można wysyłać wiadomości WhatsApp, oznacza to, że porty te są otwarte i nie będą powodować problemów.
 • Wyłącz router na przynajmniej 5 minut w celu zresetowania go
 • Zresetuj router, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 • Odblokować protokół ICMP w przypadku stosowania routerów UBEE Ziggo? Jeżeli przyczyną problemów z komunikacją jest router UBEE, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 • Otworzyć port 5580?

Najlepszymi kanałami Wi-Fi są kanały 1, 6 lub 11, ponieważ nie nakładają się one, jeśli istnieje wiele sieci bezprzewodowych. W takim przypadku wybrać kanał, który jest najmniej używany w najsilniejszych sieciach. Otrzymujemy pozytywne opinie od użytkowników, którzy zmienili kanał Wi-Fi. Zwykle kanały są automatycznie ustawiane na 1 lub 13. Często warto zmienić kanał na 5 lub 6, dzięki czemu cała sieć będzie szybsza i bardziej stabilna.

Można spróbować wykonać następujące ustawienia:

 • Ustaw kanał Wi-Fi na wolny kanał z zakresu 1-11 (EasyControl nie rozpoznaje kanałów wyższych niż 11) (Niektóre urządzenia, takie jak Xperia Box, posiadają więcej niż 11 kanałów);
 • Wybierz szyfrowanie hasła WPA2/PSK
 • Wybierz 802. 11 b/g/n przy 2. 4 GHz;
 • Jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, zresetuj router do ustawień fabrycznych w celu zresetowania powyższych wartości.

Informacje ogólne dotyczące prywatności

Jedną z zalet EasyControl jest to, że dane nie są przechowywane w chmurze. Wszystkie dane przechowywane są na regulatorze EasyControl. Jeśli EasyControl zostanie zdjęty z płytki podstawowej, wszystkie dane znajdują się w ręku użytkownika. Tak więc wszyscy uprawnieni użytkownicy są właścicielami danych dotyczących kotła. Jeśli używane są dodatkowe usługi (np. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo), informacje są widoczne również dla osób trzecich.

Z poziomu aplikacji EasyControl można zezwolić instalatorowi na przeglądanie danych regulatora przez określony czas i może on zmienić ustawienia, jeśli to konieczne. W każdej chwili można zablokować dostęp z zewnątrz ze skutkiem natychmiastowym.

Zapoznaj się z najnowszą wersją tutaj .

Bosch przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do rejestracji produktu w celu udzielenia gwarancji, przeprowadzania czynności związanych z gwarancją i konserwacją oraz wykonywania prac serwisowych.

Wszystkie dane wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego produktu są przechowywane lokalnie w samym produkcie. Podczas korzystania z aplikacji wszystkie dane przechowywane są na urządzeniu mobilnym użytkownika. Wyłącznie użytkownik może przeglądać i zmieniać dane, autoryzując się za pomocą swojego osobistego kodu dostępu.

Bosch nie ma dostępu do Twoich informacji
Bosch może sprawdzić, czy produkt został podłączony do internetu, ale nie ma możliwości uzyskania dostępu do informacji użytkownika. W razie konieczności użytkownik może nadać firmie Bosch tymczasowe uprawnienia umożliwiające dostęp do swojego produktu. Dostęp tymczasowy można odwołać w dowolnym momencie, blokując go z poziomu aplikacji.

Po zmianie hasła należy powiadomić wszystkich innych użytkowników EasyControl i przekazać im nowe hasło.

Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje oprogramowania produktu są wykonywane automatycznie. Wszystkie dane wymagane przez produkt w celu przeprowadzenia aktualizacji będą przesyłane w formie zaszyfrowanej. Do koordynacji i wysyłania danych wykorzystywany jest bezpieczny serwer.
Informacje o pogodzie pobierane są z Weather Company (IBM).

Uwaga
Korzystając z tego produktu po zakupie (oraz poprzez zainstalowanie i korzystanie z aplikacji), użytkownik potwierdza, że akceptuje te informacje. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące przechowywania i wykorzystywania swoich danych osobowych w sposób opisany powyżej, musi powiadomić o tym firmę Bosch w formie pisemnej. W takim przypadku usuniemy przechowywane dane dotyczące użytkownika.

EasyControl nie jest podatny na ataki wirusowe.

Wszelkie dane przechowywane są lokalnie w regulatorze EasyControl.

Użytkownicy tworzą konto Bosch tylko raz w celu rejestrowania na nim wszystkich produktów Bosch. Dodatkowe usługi, takie jak połączenia stron trzecich (np. IFTTT), również mogą być wykorzystywane.

Wsparcie – Informacje ogólne

Przybliżony pobór mocy regulatora EasyControl (przy wyłączonym wyświetlaczu) wynosi 0, 5 W.

Nie ma możliwości dalszego sterowania kotłem i dlatego ogrzewanie nie działa. W przypadku wystąpienia mrozu pewne funkcje ogrzewania są włączane, ponieważ każdy kocioł Bosch lub Junkers posiada ochronę przed zamarzaniem. Funkcja ochrony przed zamarzaniem powoduje włączenie kotła przy temperaturze wody w kotle wynoszącej 7°C i wyłączenie przy temperaturze wody w kotle wynoszącej 17°C.

Instalacja jako całość nie jest zabezpieczona przed zamarzaniem. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że grzejnik lub część rury może zamarznąć, należy ustawić przełącznik pompy kotła w pozycji 2.

Skradziony regulator musi zostać wymieniony.

Prawdopodobnie jest podłączony moduł RCC, który był wymagany w poprzednim termostacie.

 • A84-1870: W jednym z połączonych urządzeń bezprzewodowych wykryto niski poziom naładowania baterii. Wymagana wymiana baterii.
 • A84-1876: Połączenie z urządzeniem zostało utracone. Brak możliwości komunikacji z urządzeniem.
 • A84-1869: Utracono połączenie z urządzeniem bezprzewodowym. Urządzenia nie mogą się komunikować.
 • A84-1871: Należy rozpocząć proces adaptacji zaworu na jednym z podłączonych termostatów grzejnikowych.
 • A84-1872: Proces adaptacji zaworu nie powiódł się na jednym z połączonych termostatów grzejnikowych. Przyczyna: zawór jest zbyt ciasny, aby mógł działać. Sprawdź mocowanie zaworu.
 • A84-1873: Proces adaptacji zaworu nie powiódł się na jednym z połączonych termostatów grzejnikowych. Przyczyna: zakres działania zaworu jest zbyt duży.
 • A84-1874: Proces adaptacji zaworu nie powiódł się na jednym z połączonych termostatów grzejnikowych. Przyczyna: zakres działania zaworu jest zbyt mały.
 • A84-1879: Proces adaptacji zaworu nie powiódł się na jednym z połączonych termostatów grzejnikowych. Przyczyna nieznana.

Czy kod błędu, którego szukasz, nie jest wymieniony powyżej? Jeśli tak, to sprawdź dokumentację techniczną swojego systemu grzewczego.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi podręcznikami online, filmami instruktażowymi lub skontaktuj się z lokalną linią pomocy technicznej.

Uwaga: Wszystkie ustawienia osobiste zostaną utracone, jeśli zostaną przywrócone ustawienia fabryczne EasyControl. Aby uniknąć utraty danych w przypadku wystąpienia błędów, należy najpierw spróbować wykonać miękki reset.

Miękki reset

Wykonaj miękki reset, zachowując wszystkie ustawienia, jeśli EasyControl nie działa już prawidłowo:

 • Zdjąć na krótko EasyControl z cokołu.

Twardy reset za pomocą ekranu dotykowego

Naciśnij symbol kosza na śmieci, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Istnieją 2 opcje:

 • Zresetuj wszystko do ustawień fabrycznych (Uwaga! Dane dotyczące zużycia zostały utracone).
 • Przywróć ustawienia fabryczne, z wyjątkiem danych dotyczących zużycia.
 • Wykonać kalibrację
 • Niewłaściwa regulacja
 • Wbudowane grzejniki/kurtyny powietrzne
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Krzywa uczenia bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu. ‘Optymalny start’ wciąż wymaga uczenia się. Po pierwszym tygodniu duże różnice temperatur są już uśrednione

Prawdopodobne przyczyny:

 • Czy szczeliny w samym regulatorze są zanieczyszczone?
 • Czy przez skrzynkę przyłączeniową przepływa powietrze?
 • Czy na EasyControl oddziałuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne?
 • Czy są jakieś źródła ciepła, które mogą zakłócać pracę EasyControl?
 • Czy EasyControl został przykryty?

Trwa modulacja w kotle. Urządzenie pracuje przy niskim obciążeniu i wtedy osiąga najwyższą wydajność. Taniej jest nie wyłączać palnika, niż uruchamiać go od nowa za każdym razem. Optymalny start jest aktywny. Na regulatorze wyświetlany jest symbol płomienia. Kocioł wytwarza ciepło w celu osiągnięcia wymaganej temperatury, nastawionej w programie czasowym.

Tak, jest to możliwe. Można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę pokazywaną w aplikacji o 2°C, przy czym krok wynosi 0, 5°C.

Domyślny okres gwarancyjny dla błędów wynikających z winy producenta wynosi 2 lata. Bosch gwarantuje, że dostarczane towary są zgodne ze standardowymi wymaganiami i normami.

Jeśli wprowadzone zostały dane instalatora (nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu itp. ), wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres jego skrzynki odbiorczej.
Wiadomość zawiera następujące informacje (patrz poniższy szablon):

Szanowni Państwo (Nazwa_firmy, Nazwisko_instalatora)

Wystąpił problem z moim urządzeniem:
Typ urządzenia: Typ urządzenia
Stan urządzenia: Stan urządzenia wraz z kodami usterek
Zgłoszenie dotyczące konserwacji urządzenia:
Opis reklamacji: Opis problemu przygotowany przez użytkownika

Proszę o kontakt w celu umówienia wizyty.

Z poważaniem,

Ta wiadomość została utworzona i przesłana automatycznie przez EasyControl.

Mobilne akcesoria/połączenia
Inteligentny termostat grzejnikowy - Elektroniczny termostatyczny zawór grzejnikowy (ETRV)

Jeśli używane są inteligentne termostaty grzejnikowe Bosch (Smart Radiator) w połączeniu z grzejnikami niskotemperaturowymi, należy nastawić wysoką temperaturę zadaną, tak aby zawory nie zamykały się podczas wysokich temperatur w pomieszczeniach. Maksymalna temperatura zadana dla inteligentnych termostatów grzejnikowych marki Bosch (Smart Radiator) wynosi 30°C.

Inteligentne głowice są kompatybilne z szeroką gamą grzejników. Do urządzenia dołączono trzy adaptery (23, 25, 25 i 34 mm), możliwe jest także zastosowanie innych adapterów. Kliknij tutaj (PDF 0. 4 MB) , aby wyświetlić listę adapterów grzejnikowych.

 • Spróbuj wykonać miękki reset EasyControl i wyjmij baterie Smart TRV i włóż je z powrotem, aby rozwiązać problem.
 • Spróbuj usunąć niedziałający Smart TRV z aplikacji EasyControl w menu Ustawienia - Urządzenia, zresetuj Smart TRV do ustawień fabrycznych, wyjmując jedną baterię, naciśnij i przytrzymaj klawisz trybu „0” i ponownie włóż baterię. Przytrzymaj przycisk trybu „0” i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „RES” i pomarańczowy wyświetlacz LED zacznie migać. Następnie ponownie dołącz Smart TRV do aplikacji EasyControl.
 • Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy zaczęły się problemy, czy coś się zmieniło w domu? Ulokowaniu EasyControl, nowego telewizora, kuchenki mikrofalowej, komputera lub czegokolwiek, co może powodować zakłócenia częstotliwości radiowej, może być potencjalną przyczyną problemów Smart TRV. Spróbuj przenieść potencjalne źródła zakłóceń w inne miejsce w domu.
Bezprzewodowy EasyControl

Zgodnie z 10. 18 tylko C8000 z odpowiednim gniazdem jest kompatybilny i przetestowany z EasyControl oraz Control-Key. W trakcie przygotowania jest także C2000 (wersja z gniazdem na Control-Key), która powinna być przetestowana i dostępna do końca roku.

EasyControl został zaprojektowany jako bezprzewodowe i przenośne rozwiązanie, ale wymaga minimalnego poziomu mocy, który nie może być zapewniony przez konwencjonalne baterie. System zasilania musi uwzględnić ciągłą komunikację WiFI oraz RF868MHz, a także ekran dotykowy i czujnik zbliżeniowy.

Planowane jest bezprzewodowe rozwiązanie do EMS 1. 0 oraz do urządzeń spoza oferty Bosch. Więcej informacji zostanie przekazanych najszybciej jak to możliwe ale nie została jeszcze podjęta decyzja czy to rozwiązanie będzie w pełni kompatybilne z EasyControl.

Aby móc zaktualizować EasyControl, urządzenie musi być połączone z siecią WiFi. Może to potrwać do 24 godzin aż użytkownik będzie mógł wymusić aktualizację przez aplikację mobilną. Proszę zauważyć, że jeżeli wersja urządzenia jest niższa niż 1. 4, konieczne jest w pierwszej kolejności podłączenie EasyControl do urządzenia EMS 1. 0 aby wymusić aktualizację przez aplikację mobilną.

Podstawka może zostać zainstalowana na każdej płaskiej powierzchni, idealnie na wysokości ~1. 2m w pomieszczeniu referencyjnym. Zapewni to wiarygodny pomiar temperatury. Proszę zauważyć, że regulator wymaga kablowego zasilania 230VAC.

Maksymalny zasięg zależy od wielu czynników takich jak materiał z jakiego wykonane są ściany, obecność innych sygnałów bezprzewodowych w okolicy itp. Zaleca się unikanie grubych, betonowych ścian lub regałów pomiędzy EasyControl oraz Control-Key.

Zasilacz podstawki biurkowej nie może zostać nie może zostać odłączony. Przy naściennym montażu EasyControl należy użyć zasilacza dostarczonego z Control-Key.

Control-Key, po podłączeniu jest zasilany bezpośrednio z urządzenia. Nie ma potrzeby posiadania dodatkowego zasilacza.

Ten dodatkowy zasilacz może być użyty jeśli chcesz zainstalować EasyControl na ścianie zamiast użyć podstawki nabiurkowej. Zanim zainstalujesz EasyControl na ścianie, zaleca się sprawdzenie siły sygnalu radiowego – komunikacji z kotłem.

Siła sygnału może być zweryfikowana w aplikacji EasyControl w menu Ustawienia. Zaleca się znaleźć taką lokalizację instalacji aby siła sygnału była maksymalna (3 kreski).

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Instrukcja instalacji i ustawienia Bosch Ps70

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawienia Bosch Ps70

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawienia Bosch Ps70